Hur inaktiverar du BIOS-minnesalternativ och cachning i en Dell

För att inaktivera minnesalternativen och cachefunktionerna i BIOS på en Dell-dator måste du göra det via Dell-installationsprogrammet själv. Inaktivera dessa alternativ påverkar inte datorns stabilitet. Dessa alternativ finns vanligtvis helt enkelt för att säkerställa att datorn fungerar korrekt. Att inaktivera dem kommer faktiskt att få datorn att starta snabbare än den har gjort tidigare med alternativen aktiverade.

Slå på Dell-datorn.

Tryck på "F2" -tangenten för att komma åt BIOS.

Markera menyalternativet "System" och tryck på "Enter". Detta kommer att visa en lista över olika prestandealternativ som är relaterade till BIOS, inklusive minne och cacherelaterade alternativ.

Markera det alternativ du vill inaktivera. Det kommer att ha ordet "Enabled" bredvid dess namn. Tryck på "Enter". Välj "Inaktivera" och tryck på "Enter" igen för att inaktivera alternativet. Upprepa detta steg för alla minnes- och cacherelaterade alternativ som du vill inaktivera i Dell BIOS.

Tryck på tangenten "ESC" för att lämna menyn "System" och återgå till BIOS-huvudmenyn. Markera "Spara och avsluta" för att spara alternativens ändringar och avsluta BIOS. Datorn startas om.