Ersätter AT&T reservbatteriet på U-vers?

AT&T U-Verse erbjuder konsumenterna möjligheten att kombinera de tjänster de använder i hemmet, inklusive tv, bredbandsinternet och telefon. Var och en av dessa artiklar kräver el för att fungera. Det betyder att du måste ha en backup av batteriet om du behöver använda någon av dessa tjänster i händelse av strömavbrott.

Första säkerhetskopian

När du köper AT&T U-verse-tjänster installerar AT&T flera delar i ditt hem för att ge dig åtkomst. Detta inkluderar en gateway för bostäder, optisk nätverksterminal och intelligent nätverksgränssnittsenhet. Var och en av dessa enheter arbetar tillsammans för att ge dig tillgång till U-versfunktionerna. Dessa enheter kräver också var och en batteribackup. När du först installerar din tjänst förser AT&T dig med den nödvändiga batteribackupen. Detta gratisbatteri ingår endast första gången tjänsten installeras i ett hem.

Reservbyten

Med tiden upphör batteribackupen för varje enhet som är installerad i ditt hem. Du kan se att batteriet behöver bytas ut när den röda lampan tänds. När du behöver ett nytt batteri ersätter AT&T inte batteriet. Användarna är ansvariga för att behålla batteribackupen för var och en av de tre enheterna som är installerade i hemmet. För att köpa ett nytt reservbatteri måste användare kontakta tillverkaren för att ta reda på var man kan köpa ett nytt.

Återvinning

När din backup av AT&T U-vers batteri behöver bytas ut är det viktigt att återvinna batteriet istället för att kasta det i soporna. Att kasta bort det skapar en föroreningsrisk. Varje tillverkare för U-verse reservbatterier erbjuder ett återvinningsprogram för dem som behöver det. Detta kan innebära att batteriet skickas tillbaka till företaget utan kostnad. Batterierna kan också återvinnas var som helst som tar emot batterier för återvinning, till exempel elektroniska butiker.

Rör på sig

En del av den installerade utrustningen följer med när du flyttar. Detta inkluderar bostadsporten och den intelligenta nätverksgränssnittsenheten. Därför täcks batterisäkerhetskopiorna för dessa enheter bara när du först får enheterna. Efter den första måste du byta ut dem. Den optiska nätverksterminalen är dock installerad på hemmet och följer inte med dig. Om ditt nya hem inte redan har ett kommer du därför att få en ny första smet från AT&T. Men om det redan finns en optisk nätverksterminal installerad i ditt nya hem, är du ansvarig för ett nytt reservbatteri om det behövs.