Hur får jag mitt lösenord för röstbrevlåda för mitt nya Verizon-telefonnummer?

När du registrerar dig för Verizons digitala röstbrevlåda får du ett åtkomstnummer som används för att ställa in lösenordet för röstbrevlådan. Som standard tilldelar Verizon ditt röstmeddelande ett standardlösenord som alltid är de fyra sista siffrorna i ditt telefonnummer. Med installationsprocessen för röstbrevlådan kan du ändra detta tillfälliga lösenord så att du kan komma åt din Verizon-röstmeddelande.

Steg 1

Slå åtkomstnumret för att ställa in ditt Verizon-röstmeddelande från din Verizon-telefon. Om du inte känner till ditt åtkomstnummer kan du använda Verizons verktyg "Hämta ditt röstmeddelandeåtkomstnummer" för att få ditt åtkomstnummer.

Steg 2

Ange de sista fyra siffrorna i ditt Verizon-telefonnummer när du uppmanas att ange ditt tillfälliga lösenord.

Steg 3

Tryck på "#" på Verizon-telefonen.

Ange det nya lösenordet du vill använda för att komma åt din Verizon-röstmeddelande. Skapa ett lösenord mellan fyra och åtta siffror. Du har nu ställt in ditt lösenord för din Verizon-röstmeddelande. Lägg på för att spara de nya lösenordsinställningarna eller fortsätt med röstmeddelandena för att ställa in ett personligt hälsningsmeddelande för röstmeddelanden.