Hur man skruvar upp volymen på en iPod Nano

IPod Nano fungerar ungefär på samma sätt som iPhone och iPod Touch för att kontrollera volymen. Om du vill öka volymen på en iPod Nano kan du göra det med knapparna på sidan av enheten. Du kan också använda en uppsättning hörlurar så att du kan fästa din iPod i ett bälte medan du tränar eller rör dig. Var försiktig så att du inte ställer in iPod-volymen så högt att du skadar din hörsel.

Hårdvarukontroller

Steg 1

Tryck på "+" på sidan för att öka volymen.

Steg 2

Tryck på knappen "Spela / Pausa" för att spela eller pausa din låt.

Tryck på knappen "-" på sidan för att sänka volymen.

Använda hörlurar

Steg 1

Anslut dina hörlurar till ingångsuttaget på din enhet.

Steg 2

Tryck på den övre eller nedre delen av hörlursreglaget för att öka eller minska volymen.

Tryck på mitten av hörlursreglaget för att pausa den aktuella låten och stänga av ljudet.

Justera musikinställningar

Steg 1

Tryck på "Inställningar".

Steg 2

Välj "Musik".

Steg 3

Välj alternativet "Ljudkontroll" för att automatiskt justera alla låtar till samma volymnivå.

Justera den maximala volymgränsen för att öka volymen om din iPod Nano inte är tillräckligt hög.