Hur du sätter på / stänger av WiFi i Windows 10

Så här stänger du av WiFi i Windows 10 och stänger av WiFi, om du vill stänga av WiFi eftersom du inte använder det eller om du vill slå på / stänga av WiFi i Windows 10 för felsökning och andra skäl på din dator.

Slå på / stänga av WiFi i Windows 10

WiFi kan definieras som ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som använder högfrekventa radiovågor för att tillhandahålla trådlöst nätverk och internetanslutning till enheter.

De flesta enheter, inklusive Windows 10-datorer, gör det riktigt enkelt att slå på / stänga av WiFi och ansluta till ditt önskade WiFi-nätverk.

Det är dock inte ovanligt att stöta på situationer där du kanske kämpar för att slå på / stänga av WiFi i Windows 10, särskilt när din dator har problem med WiFi-anslutning.

Därför ger denna artikel dig olika metoder för att slå på / stänga av WiFi i Windows 10.

Slå på / stänga av WiFi med hjälp av tangentbordet

Det enklaste sättet att slå på / stänga av WiFi i Windows 10 är att använda WiFi-tangenten på datorns tangentbord. Många datorer har en dedikerad WiFi-nyckel på tangentbordet.

1. Tryck bara på WiFi-tangenten på tangentbordet på din dator för att slå på / stänga av WiFi på din dator.

Slå på / stänga av WiFi från Aktivitetsfältet

Följ stegen nedan för att slå på / stänga av WiFi i Windows 10 från aktivitetsfältet på din dator.

1. Klicka på WiFi-ikonen som finns i Aktivitetsfältet, nära skärmens nedre högra hörn. Klicka på WiFi Action-knappen i menyn som visas för att slå på WiFi och klicka på ditt WiFi-nätverksnamn för att gå med i ditt WiFi-nätverk (se bild nedan)

WiFi Action-knappen fungerar som en växel, så att du kan slå på / stänga av WiFi genom att bara klicka på den (se bilden ovan).

Slå på / stäng av WiFi med hjälp av aviseringsikonen

Du kan också slå på / stänga av WiFi i Windows 10 genom att klicka på aviseringsikonen.

1. Klicka på meddelandesymbolen i Aktivitetsfältet längst ner till höger på skärmen. Klicka på Network Tile i menyn som visas (se bild nedan)

2. Klicka sedan på WiFi Action-knappen för att aktivera WiFi på din Windows 10-dator och klicka på ditt nätverksnamn för att gå med eller ansluta till ditt WiFi-nätverk.

Slå på / stäng av WiFi med hjälp av inställningar

Om du vill använda menyn Inställningar, följ stegen nedan för att slå på / stänga av WiFi i Windows 10 med menyn Inställningar.

1. Klicka på Windows Start-knappen och klicka sedan på ikonen Inställningar i den lilla menyn som visas.

2. Klicka på Nätverk och Internet på skärmen Inställningar.

3. På nästa skärm klickar du på WiFi-alternativet i sidofältmenyn och växlar sedan PÅ alternativet för trådlös nätverksanslutning för att slå på WIFI och slå av det för att stänga av WiFi på din dator (se bild nedan).

Slå på / stänga av WiFi när det inte finns någon WiFi-ikon i Windows 10

Om du inte hittar en WiFi-ikon är det troligt att du har en Ethernet-kabel ansluten till din dator eller att WiFi-adaptern har stängts av på din dator.

1. Klicka på Windows Start-knappen och klicka sedan på ikonen Inställningar i den lilla menyn som visas.

2. Klicka på Nätverk och Internet på skärmen Inställningar.

3. På nästa skärm, klicka på WiFi-alternativet i sidmenyn och bläddra sedan ner och klicka på Ändra adapteralternativ (se bild nedan).

4. Högerklicka på trådlös nätverksanslutning på nästa skärm och klicka sedan på Aktivera i menyn som visas (se bild nedan).

WiFi-anslutningsproblem i Windows 10

Förhoppningsvis bör du kunna ansluta till internet efter att ha aktiverat WiFi på din Windows 10-dator. Om du fortfarande har problem och inte kan ansluta till WiFi kan du titta på följande artiklar.

  • Fix: WiFi håller bort frånkopplingen i Windows 10
  • Windows 10 ansluter inte automatiskt till WiFi