Hur placerar jag DVR-inspelningar på en dator? (6 steg)

En digital videoinspelare (DVR) som de som erbjuds via TV-företag som Dish Network, har förenklat inspelning och uppspelning av TV-program. Eftersom DVR-enheter har inbyggda hårddiskar behöver de inte ett lagringsmedium, till exempel videoband eller skivor. Om du har en inspelning på din Dish Network DVR som du vill spara på din dator måste du dock ha några specialverktyg för att kunna göra det.

Steg 1

Anslut Dish Network DVR till en dator via en pass-through-enhet. Om du använder en digital videoinspelningsenhet, anslut ljud- och videokablarna på enheten till ljud- och videoutgångarna på Dish Network DVR och anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn. Om du har en digital videokamera med pass-through-funktioner, anslut kameran till Dish Network DVR med den audio-videokabel som medföljer kameran, anslut kameran till datorn med hjälp av firewire-sladden och vrid ratten på kameran till "Pass-thru", "Playback" eller "VCR."

Steg 2

Öppna ett videoredigeringsprogram som du har installerat på din dator. På Windows-system kommer programmet Windows Movie Maker i allmänhet förinstallerat och Macs eget filmprogram är iMovie, som kommer förinstallerat på vissa system.

Steg 3

Navigera till videoredigeringsprogrammets inspelningsfönster. I Movie Maker, öppna "Capture from digital videokamera" via "File" -menyn. I iMovie klickar du på den blå knappen i det nedre vänstra hörnet och drar över knappen till kameraikonen.

Steg 4

Slå på DVR och TV: n om de inte redan är på. Navigera till inspelningen du vill överföra till din dator och klicka på "Spela upp". Videoströmmen visas i inspelningsfönstret i Movie Maker eller iMovie.

Steg 5

Klicka på "Start Capture" -knappen i Movie Maker eller "Importera" -knappen i iMovie för att börja spela in videoströmmen. Låt videofilen spela hela vägen och klicka på "Stop Capture" -knappen i Movie Maker eller "Importera" -knappen i iMovie för att stoppa inspelningen av videoströmmen.

Skriv ett namn som hjälper dig att identifiera inspelningen som du har tagit när videoredigeringsprogrammet uppmanar dig. I samma fönster där du anger namnet på filen klickar du på knappen "Bläddra" eller "Utmatningsmapp" för att välja mappen på hårddisken där du vill spara filen. Klicka på "OK" för att spara filen i mappen.