Hur man bränner en DVD på Windows Vista

Microsoft Windows Vista har möjlighet att bränna DVD-skivor och CD-skivor, så länge den dator som Vista är installerad på har en DVD-enhet som fungerar. Om du vill kunna lägga till eller ta bort filer från skivan när bränningen är klar, vill du använda en DVD-RW-skiva. "RW" betyder att skivan kan skrivas om. Windows Vista har ett "Live File System" som tillåter användare att överföra filer till en DVD utan den typiska "brännprocessen".

Steg 1

Tryck på knappen bredvid din skivenhet för att öppna skivlådan. Sätt i en DVD i datorns skivenhet. Tryck på knappen igen för att stänga lådan.

Steg 2

Klicka på "Bränn filer till dataskiva" när dialogrutan visas. Ett nytt fönster "Bränn en skiva" visas.

Steg 3

Skriv ett namn på skivan i fönstret. Klicka på "Nästa". Vista börjar formatera skivan. Det kan ta några minuter.

Steg 4

Klicka för att öppna mappen som innehåller de filer du vill placera på skivan. Dra och släpp filen eller filerna från mappen till skivikonen på skrivbordet. Filerna placeras automatiskt på skivan.

Tryck på utmatningsknappen bredvid skivenheten. Du har nu bränt en DVD med Windows Vista.