Hur man ansluter en TV, DVR, DVD, videobandspelare, stereo & AM-FM bandinspelare

Det enklaste sättet att koppla ihop en TV, DVR, DVD, videobandspelare och bandspelare är att ansluta varje enhet till en AV-mottagare. AV-mottagaren fungerar som en routningsenhet för ljud- och videosignaler som sänds från flera källor. Mottagarens bakpanel är full av RCA-ljud- och videouttag. Dessa uttag är organiserade i sektioner. En sektion är till exempel avsedd för en "DVD" -anslutning. Ett annat avsnitt är avsatt för anslutningar till en "VCR" -enhet. När varje enhet är ansluten till mottagaren är enheterna i princip alla sammankopplade med varandra.

Steg 1

Anslut den ena änden av kompositvideokabeln, som också kan kännas igen som en gul AV-kabel, i det gula "Video" -uttaget på baksidan av AV-mottagaren. Istället för "Video" är detta uttag ibland märkt "TV". Anslut den andra änden av kabeln till TV: ns gula "Video" -ingång.

Steg 2

Sätt i ena änden av de vita, röda och gula AV-kablarna - i den första uppsättningen AV-kablar - i den färg som motsvarar AV-utgången på baksidan av DVR. De vita, röda och gula AV-uttagen är märkta "Audio L", "Audio R" och "Video". Sätt i den andra änden av varje AV-kabel i de motsvarande AV-uttagen i avsnittet "Kabel" på mottagarens baksida.

Steg 3

Anslut ena änden av varje kabel, i den andra uppsättningen AV-kablar, till det matchande färgade AV-uttaget på baksidan av DVD-spelaren. Anslut den andra änden av varje kabel till det matchande färgade AV-uttaget reserverat för "DVD" på baksidan av mottagaren.

Steg 4

Anslut ena änden av varje kabel, i den tredje uppsättningen AV-kablar, i dess matchande färgade AV-uttag på baksidan av videobandspelaren. Anslut den andra änden av varje kabel till det matchande färgade AV "In" -uttaget i mottagarens avsnitt "VCR"

Steg 5

Använd den återstående uppsättningen AV-kablar för att ansluta AV "Out" -uttagen reserverade för "VCR" på baksidan av mottagaren till motsvarande AV "In" -uttag på videobandspelaren.

Steg 6

Sätt i den ena änden av en röd ljudkabel i det röda RCA-uttaget på bandspelarens bakpanel. Sätt i den ena änden av en vit ljudkabel i det vita RCA-uttaget på bandspelarens bakpanel. Anslut den andra änden av varje kabel till motsvarande färg "Audio In" -uttag som är avsedd för "Tape" på baksidan av AV-mottagaren.

Steg 7

Använd den återstående uppsättningen RCA-ljudkablar för att ansluta bandspelarens "Audio In" -uttag till den färg som motsvarar "Audio Out" -kontakten som är avsedd för "Tape" på baksidan av AV-mottagaren.

Öppna "Speaker" -kontaktlåsarna på baksidan av mottagaren. Sätt in högtalarens positiva ledning i en högtalarterminal märkt "+". Sätt in högtalarens dubbla negativa kabel i "-" högtalaranslutningen på mottagaren. Stäng spärrarna för att låsa ledningarna i terminalerna. Upprepa efter behov för att ansluta ytterligare högtalare till mottagaren.