Så här inaktiverar du TomTom-säkerhetslås

TomTom-enheten har en "säkerhetslås" -funktion som inaktiverar menyalternativ som du inte behöver när du kör. Om det här alternativet är valt kan du bara komma åt ett begränsat antal alternativ från huvudmenyn när ditt fordon körs. Dessutom kommer att ha det här alternativet aktiverat att TomTom visar viktiga påminnelser när du kör, till exempel varningar när du överskrider hastighetsgränsen. Om du av någon anledning vill stänga av säkerhetslåsfunktionen kan du enkelt göra det via TomToms menysystem.

Steg 1

Slå på din TomTom-enhet genom att trycka på strömbrytaren. Hoppa över detta steg om enheten redan är på.

Steg 2

Tryck på ikonen "Ändra inställningar", som finns på huvudmenyn.

Tryck på ikonen "Säkerhetsinställningar" i menyn Ändra inställningar. Att knacka på den här ikonen inaktiverar säkerhetslåsfunktionen.