Hur man hittar en inbyggd mikrofon på en HP-dator

Inte alla HP-datorer har inbyggda eller interna mikrofoner. Stationära datorer har till exempel inte interna mikrofoner och inte heller några HP-bärbara datorer. Att hitta din interna mikrofon hjälper dig att avgöra om du verkligen har en, och låter dig placera dig ordentligt för optimal röstfångst. Om du inte har en intern mikrofon har du ett mikrofonuttag där du istället kan ansluta en extern mikrofon.

Steg 1

Se din HP-användarmanual och leta efter "intern mikrofon" på bilderna på den bärbara datorn, som visar placeringen av knappar, högtalare och andra komponenter. Om du har en intern mikrofon ska den avbildas.

Steg 2

Titta på toppen av LCD-skärmen för ett litet hål, som kommer att märkas med "mikrofon" eller en liten grafik av en mikrofon.

Om du har en integrerad kamera högst upp på skärmen är din mikrofon placerad vid sidan av kameran. Alla HP-bärbara datorer med en integrerad kamera har också interna mikrofoner nära webbkameran.

Titta längs botten på LCD-skärmen, nära gångjärnen, efter ett litet hål märkt "mic" eller med en mikrofonikon. Om du fortfarande inte kan hitta en intern mikrofon har du förmodligen ingen.