Hur man monterar ett stycke i en rad i Excel

Excel 2013 visar automatiskt långa textposter över intilliggande celler, förutsatt att det inte finns någon annan data i dessa celler. Detta beteende kan dock utöka texten utanför det synliga området på kalkylbladet och eventuella intilliggande data som läggs till i kalkylbladet kan avkorta stycket. Att använda ett eller flera alternativ kan tvinga stycket att passa i raden utan att oroa sig för att efterföljande data kommer att dölja en del av din text. Av dessa alternativ är det möjligt att tillåta textomslag och slå samman intilliggande celler mest.

Steg 1

Klicka och dra musen över cellerna där du vill att stycket ska visas. Även om du så småningom får stycket att sträcka sig över flera rader, välj bara celler i en enda rad. Som ett exempel kan du dra för att markera cellerna A2 till G2.

Steg 2

Klicka på rullgardinspilen "Sammanfoga och centrera" från fliken Startens justeringsgrupp och välj "Sammanfoga celler". Den här åtgärden skapar en stor cell ur de valda cellerna.

Steg 3

Klicka på "Wrap Text" -knappen i fliken Starts inriktningsgrupp för att låta texten automatiskt svepas inom den nyligen sammanslagna cellen. Du kan dock behöva justera radhöjden för att passa den här funktionen.

Flytta muspekaren över radens delningslinje, som ligger strax under det vänstra radnumret. När markören förvandlas till en linje med övre och nedre pilar, klicka och dra musen för att öka radhöjden.