Hur man går ur röstkontroll på Kindle Fire HD (6 steg)

Kindle Fire HD levereras med tillgänglighetsfunktioner för röststyrning, till exempel Text-to-Speech och Voice Guide. Text-till-tal-funktionen läser upp innehållet i läsmaterialet på engelska och röstguide-funktionen läser skärmval högt när du navigerar på enheten. Om du har aktiverat röststyrning och nu måste stänga av dessa funktioner kan du göra justeringar i menyn Tillgänglighetsinställningar på Kindle Fire HD.

Steg 1

Tryck och håll ned det övre fältet på skärmen och dra sedan fältet nedåt för att visa menyn Inställningar.

Steg 2

Tryck på "Mer" för att visa ytterligare menyalternativ.

Steg 3

Tryck på alternativet "Tillgänglighet" för att öppna menyn Tillgänglighet.

Steg 4

Skjut "Text-till-tal" -väljaren till Av-positionen.

Steg 5

Skjut “Röstguiden” för att stänga av.

Tryck på bakåtpilen för att spara inställningar och stänga menyn.