Hur man kopplar upp en telefonsvarare med Cox-kabelmodem installerat

Varje Cox-kabelmodem är utrustat med ett telefonjack. Vanligtvis används en telefonkabel för att ansluta modemets telefonuttag till linjeuttaget på basen på en fast telefon. Men om du vill använda en telefonsvarare med din Cox digitala telefontjänst måste din digitala telefonsignal passera genom telefonsvararen innan den skickas vidare till telefonen. Därför är installationsprocessen lite annorlunda.

Steg 1

Kontrollera att koaxialkabeln, som är ansluten till kabeluttaget från Cox-installatören, är ansluten till modemets RF "kabel" -uttag. Se till att Ethernet-kabeln som ansluter modemets Ethernet-port till datorns Ethernet-port är säker (om tillämpligt). Och bekräfta att modemet är anslutet till en strömkälla.

Steg 2

Anslut ena änden av en telefonkabel till Cox-kabelmodemets "Tel ½" telefonjack. Anslut den andra änden av den här kabeln till telefonsvararens "Line" -uttag.

Steg 3

Sätt i ena änden av en annan telefonkabel i telefonsvararens telefonnummer "Tel". Sätt i den andra änden av kabeln i telefonlinjeuttaget på telefonens bas.

Anslut telefonsvararen till en strömkälla.