Hur man ökar tiden på en iPhone för viloläge

När den lämnas inaktiv under en viss tidsperiod låses iPhone-skärmen och enheten går i viloläge för att spara batteriström. Funktionen, som kallas Auto-Lock, innehåller några anpassningsalternativ för att ställa in hur lång tid det tar för iPhone att gå in i viloläge. Du kan till exempel ställa in att enheten automatiskt låses när den är inaktiv efter så lite som en minut eller så länge som fem minuter. Du kan också inaktivera funktionen.

Steg 1

Tryck på "Inställningar" på din iPhones startskärm för att öppna en ny meny.

Steg 2

Välj "Allmänt" för att se fler alternativ.

Steg 3

Välj "Autolås" för att visa nya alternativ.

Steg 4

Tryck på hur länge du vill att din iPhone ska vänta på att gå i viloläge. Du kan välja ett till fem minuters intervall eller aldrig.

Tryck på "Hem" -knappen för att spara dina inställningar och gå ut till startskärmen.