Så här öppnar du kommandotolken i Windows Mobile 6.0

Windows Mobile 6.0 är ett operativsystem utvecklat av Microsoft för smarta telefoner och mobila enheter. Gränssnittet för Windows Mobile har några likheter med Windows-operativsystem för stationära och bärbara datorer, även om de bearbetas på olika sätt. "Kommandotolken" är en kommandoradstolk där du istället för att klicka på grafiska gränssnittsbaserade instruktioner skriver kommandon för att utföra en uppgift. Du kan komma åt kommandotolken från menyn "Kör ..." på de flesta datorer. Att komma åt den menyn i Windows Mobile 6.0 är dock lite knepig.

Slå på din smarttelefonenhet med Windows Mobile 6.0. Se till att du är på startsidan.

Håll "Action" -tangenten intryckt, som är mittknappen på riktningsknapparna.

Tryck och håll kvar klockan längst upp till höger på skärmen.

Tryck för att välja "Kör ...".

Skriv "cmd" utan citattecken och tryck på åtgärdsknappen igen. Detta kommer att starta kommandotolken.