Så här stänger du av Numlock-tangenten på en Compaq-bärbar dator

"Num Lock" -tangenten på en Compaq-bärbar datorns tangentbord finns högst upp på siffertangenten på enhetens högra sida. När den är påslagen kan du använda sifferknapparna för att mata in siffror i din dator. När den är avstängd är siffertangenten inaktiverad och du måste använda siffertangenterna ovanför huvudbokstangenterna om du vill ange siffror på din dator.

Steg 1

Undersök indikatorlampan ovanför "Num Lock" -tangenten på din Compaq bärbara dators tangentbord (om tillämpligt). Om indikatorlampan har en orange färg är "Num Lock" -tangenten påslagen och kan stängas av. Om detta ljus inte tänds är "Num Lock" -tangenten redan avstängd.

Steg 2

Tryck på "Num Lock" -tangenten en gång. Detta stänger av tangenten och inaktiverar användningen av tangentbordet.

Klicka inuti valfritt textfält på din dator (inuti ett textdokument, i adressfältet i din webbläsare, i ett textfält på en webbsida, etc.) och försök att använda siffertangenterna på din Compaq-bärbara dators numeriska knappsats. Om knapparna inte fungerar när du trycker på dem bekräftar detta att "Num Lock" -tangenten är avstängd. Om tangenterna fungerar måste du trycka på "Num Lock" igen för att stänga av tangenten.