Hur man gör en blek bildbakgrund i Microsoft Publisher

Om du ställer in en blek bild som bakgrund i Microsoft Publisher kan du lägga till stänk i din publikation utan att störa texten och andra illustrationer. Du kan använda vilken som helst bildfil nästan i bakgrunden, även foton. Med de transparensverktyg som introducerades i Publisher 2013 har du full kontroll över hur mycket av originalbilden som visas igenom. När du har blekt en bild kan du använda den som bakgrund för en del av en enda sida, eller så kan du skapa en helsidesbakgrund för användning i hela din publikation.

Steg 1

Gå till sidan där du vill lägga till den bleka bakgrunden. Om du vill använda bakgrunden för varje sida, välj fliken "Visa" och klicka på "Huvudsida" i gruppen Visningar.

Steg 2

Infoga bilden genom att välja fliken "Infoga" och klicka på "Bilder" i gruppen Illustrationer. Välj din bildfil och klicka på "Infoga".

Steg 3

Placera och ändra storlek på bilden om den kommer att vara en del av din sidlayout. Om du istället vill använda den som bakgrund för hela sidan flyttar du den från sidan till höger marginalområde.

Steg 4

Högerklicka på bilden och välj "Formatera bild" för att öppna en dialogruta där du kan justera inställningarna.

Steg 5

Välj fliken "Bild" i dialogrutan och öka sedan inställningen "Transparens" till cirka 75 procent. Utgivaren visar inte en förhandsgranskningsbild, så du måste klicka på "OK" för att se resultaten.

Steg 6

Gå tillbaka till dialogrutan och justera transparensinställningen för att öka eller minska blekningen tills du är nöjd med resultaten. Slutför nästa steg om du vill använda bilden som bakgrund för hela sidan.

Steg 7

Högerklicka på bilden, välj "Använd bakgrund" och välj sedan "Fyll". De bleka bilderna blir din sidabakgrund. Om du valde vyn Master Page tidigare visas bakgrunden på alla dina sidor

När du använder en bild för att skapa en sidabakgrund kan det hända att sidorna eller övre och nedre delen av bilden inte syns på grund av skillnader i proportion. Om detta är ett problem kan du antingen ändra proportionerna i originalbilden eller beskära originalet till rätt proportioner. När du har bytt original måste du använda det igen som bakgrund.