Hur du anpassar statusraden på Android-telefon eller surfplatta

En funktion som har funnits på önskelistan för Android-användare under lång tid är möjligheten att anpassa statusfältet. Nedan hittar du stegen för att anpassa statusfältet på Android-telefon eller surfplatta.

Anpassa statusfältet på Android-telefon eller surfplatta

Om du kör Android 6.0 på din Android-telefon eller surfplatta kan du anpassa statusfältet med UI-tunern i inställningsappen på din Android-enhet.

Även om du inte använder Android 6.0 kan du använda en app känd som "Material Status Bar" för att anpassa statusfältet på din Android-telefon eller surfplatta.

Appen "Material Status Bar" låter dig göra många anpassningar, inklusive möjligheten att ändra statusfärgens färg för enskilda appar.

1. Anpassa statusfältet på Android 6.0-telefoner

Även om din Android-telefon kör Android 6.0 eller senare är alternativet "System UI Tuner" som tillåter anpassning av statusfältet inte inkluderat som standard i appen Inställningar.

Följ därför stegen nedan för att först aktivera alternativet "System UI Tuner" i menyn Inställningar och sedan använda detta alternativ för att anpassa statusfältet på din Android-telefon eller surfplatta.

1. Öppna meddelandecentret på din Android-telefon eller surfplatta genom att glida ner från toppen av skärmen.

2. På meddelandecentret trycker du på och håller ner den växellådda inställningsikonen i cirka 5 sekunder

3. Längst ner på skärmen ska du se ett meddelande som läser "System UI Tuner har lagts till inställningar".

4. Öppna nu Inställningar på din Android-telefon eller surfplatta

5. Rulla ner till botten av skärmen Inställningar och tryck på System UI Tuner

6. På nästa skärm kan du använda följande alternativ för att anpassa statusfältet på din Android-telefon eller surfplatta.

  • Snabbinställningar: Gör att du kan ta bort eller ordna om ikoner som finns i menyn Snabbinställningar
  • Statusfält: Detta är det absolut bästa alternativet, det gör att du kan ta bort eller ordna om ikoner i statusfältet!
  • Visa inbäddat batteriprocent: Tillåter dig att äntligen visa batteriprocenten i statusfältet!

2. Anpassa statusfältet på Android-telefon med hjälp av appens materialstatus

Om du inte kör Android 6.0 på din Android-enhet kan du fortfarande anpassa statusfältet på Android Phone eller Tablet med hjälp av appen "Material Status Bar".

1. Ladda ner appen "Material Status Bar Notific"

Det första steget är att gå över till Google Play Store och ladda ner appen "Material Status Bar" på din Android-telefon eller surfplatta.

1, 1. Öppna Google Play Store på din Android-telefon eller surfplatta och sök efter materialstatusfält

1, 2. Ladda ner appen, som blir den första appen från resultatlistan.

1, 3. När appen har laddats ner öppnar du appen

2. Konfigurera materialstatus-appen på Android-telefon

När du har laddat ner appen är nästa steg att konfigurera appen ordentligt.

Obs: Appen kräver att du ger den en hel del behörigheter som vissa användare kan vara obekväma med att göra. Tyvärr behöver appen alla dessa behörigheter för att fungera korrekt.

2, 1. När appen öppnas, tryck på Off-cirkeln (se bild nedan).

2, 2. På nästa skärm ser du en lista över tjänster du behöver för att ge appen tillgång till. I listan trycker du på Tillgänglighet. Detta tar dig direkt till skärmen för inställning av tillgänglighet.

2, 3. På skärmen Tillgänglighetsinställningar bläddrar du ner till avsnittet Tjänster och trycker på på Materialstatusfält.

2, 4. På nästa skärm, slå på behörigheterna för materialstatusfältet genom att flytta väljaren till PÅ-position.

2, 5. När du har aktiverat behörigheter ser du en popup, klicka på Aktivera eller Ok

2, 6. Klicka nu på bakåtknappen tills du är tillbaka i appen

2, 7. När du är tillbaka i appen trycker du på alternativet Meddelanden (se bild nedan).

2, 8. På nästa skärm, ge appen Material Status Bar, åtkomst till dina aviseringar. (Se bild nedan).

2, 9. Från popup-fönstret trycker du på Ok eller Tillåt för att ge materialstatusfältet åtkomst till aviseringar.

2, 10. Klicka nu på tillbaka-knappen tills du är tillbaka i appen Materialstatus

2, 11. När du är tillbaka i appen trycker du på fliken Anpassa, längst ner på skärmen och sedan på väljaren bredvid Aktivera statusfältmodulen.

Utan att detta alternativ är aktiverat kommer statusfältet inte att ändras.

Nu är appen korrekt konfigurerad och du är redo att anpassa statusfältet på Android Phone.

Ändra statusfälttema på Android-telefon

Med appen "Materialstatusfält" kan du ändra både statusfältet och navigeringstemat för din Android-telefon eller surfplatta.

Alternativ för statusfältet är Lollipop, Gradient, Dark Gradient och Flat. Alternativ för navigeringsteman är Nougat eller Android O.

1. Open Material Status Bar-appen på din Android-telefon (om den inte redan är öppen)

2. Klicka sedan på fliken Barstem som finns under On Circle (se bild nedan)

3. På nästa skärm klickar du på det tema som du vill aktivera på din enhet.

4. Klicka sedan på fliken Nav-tema och välj Nougat eller O NAV THEME från popup-fönstret.

Ändra statusfärgsfärg för enskilda appar på Android-telefon

Som nämnts ovan tillåter appen Material Status Bar till och med att du ändrar statusfärgens färg för varje enskild app.

1. Öppna appen Material Status Bar och tryck på Hem-ikonen som finns i nedre menyn. Nästa tryck på fliken Applista (Se bild nedan)

2. På nästa skärm trycker du på den app som du vill ändra statusfärgsfärgen för och från listrutan trycker du på Färg. (Se bild nedan)

3. På popup-fönstret kommer du att kunna ändra färgen på statusfältet för appen med hjälp av reglage eller genom att ange HTML-numret för önskad färg.

4. När du har valt färg för statusfältet, tryck på Set-knappen för att ställa in din färg. Om du ändrar dig kan du trycka på knappen Ta bort.

Anpassa andra aspekter av statusfältet på Android-telefon

Som nämnts ovan tillåter Material Status Bar-appen att anpassa en hel massa andra aspekter av statusfältet.

1. Öppna appen Material Status bar på din Android-enhet och tryck på fliken Anpassa (se bild nedan).

2. På skärmen Anpassa ser du följande anpassningsalternativ.

  • Visa batteriprocent i statusfältet
  • Centrera klockan (med klockan i mitten av statusfältet ger statusfältet ett snyggt, nytt utseende som många inte har sett förut)
  • Genomskinlig statusfält (om du alltid har föraktat din statusfält för att alltid vara en annan färg än transparent statusfält är det perfekta valet för dig. Statusfältet tar på färgen på bakgrunden istället för att vara kvar svart eller en annan färg)
  • Ändra standardfärg för statusfält

Förutom anpassningsfliken tillåter fliken Notification Shade också att anpassa meddelandecentret helt.

1. Öppna appen Material Status bar och tryck på fliken Notification Shade (Se bild nedan)

2. På fliken Notification Shade kan du ändra följande saker:

  • Ändra meddelandetema
  • Ändra standardmeddelande Skuggfärg
  • Ändra antalet kolumner med snabbinställningar i meddelandecentret

Sammantaget erbjuder appen Material Status Bar massor av anpassningsalternativ, som gör att du helt kan ändra utseendet på statusfältet och meddelandecentret på din Android-telefon eller surfplatta.