Så här trycker du säkert på Dell-tangentbordstangenter

Nycklarna på en bärbar Dell-dator är fästa med klämmor på undersidan av nyckeln som snäpper på plats med ett fästklämma på själva tangentbordet. Dessa klämmor är plastiska och kommer troligen att gå sönder om du försöker knäppa av hela nyckeln i ett enda drag. Om du vill stänga av en nyckel utan att bryta någonting måste du ta bort klämmorna försiktigt i taget.

Stäng av din bärbara dator och koppla ur laddaren.

Lägg fingertoppen under ett hörn av nyckeln som du vill ta bort och lyft försiktigt uppåt tills du hör hörnet klicka fritt från hållarklämman.

Upprepa steg 2 för de återstående hörnen på nyckeln tills den är fri från basen.

Tips

Om du har problem med att använda fingertoppen kan du försöka lyfta kanten med den breda sidan av en platt skruvmejsel. Om du använder en, måste du vara extra försiktig så att du inte skrapar området under nycklarna med skruvmejselhuvudet.

Varningar

Var noga med att inte använda för mycket kraft när du lyfter hörnen på nyckeln. Att lyfta för hårt kan bryta nyckelns andra klipp. Detta skulle förhindra att du kan sätta tillbaka den nyckeln och eventuellt skada hållarklämman under den också.