Vad är en TV-repeater?

De kristallklara HD-bilderna med surroundljud som många tycker om på sina platt-TV-apparater gör ojämna åkattraktioner mellan platserna för deras ursprungliga sändningar och deras slutdestinationer. TV-signaler behövde "upprepas" så att de kan överföras tydligt över långa avstånd till flera platser. Repeater är de enheter som flyttar signalerna mellan benen på sina resor.

Definition av repeater

I modern elektronisk kommunikation är en repeater en enhet som tar emot en signal och sedan skickar den någon annanstans. Med andra ord "upprepar" den information såsom ljud- och videosignaler till en annan mottagare. För TV sänder olika typer av repeaters både analoga och digitala signaler, även om analoga signaler blir mer föråldrade i branschen. De skickar och tar emot signaler trådlöst eller via kablar.

Hur repeaterar fungerar

Syftet med både trådlösa och kabelupprepare är att sända signaler över långa avstånd för att övervinna dämpning (signalförlust) och att filtrera bort extra elektromagnetiskt "brus". En "upprepad" digital TV-signal ska ha tydligt ljud och video vid sin slutdestination. En repeater med en trådlös mottagare plockar upp sända elektromagnetiska signaler med en viss frekvens. Beroende på vilken typ av repeater det är kan det sedan konvertera dessa signaler till en annan frekvens och filtrera bort onödigt elektromagnetiskt brus. Den överför filtrerade signaler till en annan mottagare antingen trådlöst eller via kabel. En repeater som tar emot signaler via en kabel filtrerar också bort eventuella snedvridningar, återställer originalsignalen och skickar den framåt.

Typer av repeater

Repeater används på flera sätt i TV-industrin. Ett sätt är via kabelöverföringar. Kabelföretag måste placera repeater mellan cirka 6500 och 20.000 fot kabel. Ett annat sätt är satellitkommunikation. Parabolantenn, även om de oftare kallas transpondrar, fungerar som repeater. Slutligen finns det en mängd repeaterar som är utformade för konsumenter som vill sända TV-signaler till olika platser i sina hem eller kontor.

Praktiska exempel

Om du är en genomsnittlig privatkonsument av TV får du antagligen din sändning via någon typ av repeater, oavsett om det sker via ett kabelbolag, en parabolantenn eller från ett offentligt sändningstorn. Om du har en parabolantenn konverterar den de kraftfulla högfrekventa TV-signalerna till ett format som din TV-mottagare kan hantera. Om du har en kabel- eller satellitmottagarbox är det också en typ av repeater som skickar signalerna som den tar emot till din TV via kablar. Du kan också ha ytterligare repeater som skickar TV-signalen från din låda till TV-apparater i olika rum i ditt hus. Vissa människor förlänger flera kablar över hela sina hem, men andra använder nu trådlösa repeater för små konsumenter avsedda för kortdistansöverföringar.