Hur man ringer och tar emot samtal på Apple Watch

Du kan använda din Apple Watch för att ringa och ta emot samtal utan att behöva dra ut din iPhone. Nedan hittar du stegen för att ringa och ta emot samtal på Apple Watch.

Ring på Apple Watch

Det finns flera sätt att ringa på Apple Watch, du kan använda Telefon-appen, ring ett samtal genom att öppna din favoritlista eller använda Hey Siri för en helt handsfree-upplevelse.

Ringa på Apple Watch med Siri

Följ stegen nedan för att ringa på Apple Watch med Siri.

1. När du bär din Apple Watch, lyfter du upp handleden och säger "Hey Siri"

Obs! Du måste aktivera Hey Siri på din Apple Watch för att kunna använda den här handsfree-funktionen. Om du inte har aktiverat Hey Siri, måste du lyfta upp handleden och hålla Digital Crown för att aktivera Siri.

2. Säg sedan [Kontaktnamn]. Till exempel kan du säga "Ring Tom" om du försöker ringa Tom (din kontakt).

Om det finns mer än en kontakt med samma namn kommer Siri att lista båda kontakter och fråga dig vilken kontakt du vill ringa.

3. Välj den kontakt du vill ringa genom att knacka på kontaktnamnet på din Apple Watch eller genom att säga Siri Call [Kontaktnamn]

Ringa på Apple Watch med hjälp av favoritlistan

Din lista över favoritkontakter kan lätt nås på din Apple Watch genom att trycka på sidoknappen bredvid Digital Crown. När du öppnar favoritlistan är det enkelt att ringa Kontakter därifrån.

1. Håll sidoknappen intryckt (placerad under Digital Crown)

2. Klicka nu på en persons initialer för att välja dem eller använd Digital Crown för att flytta från en kontakt till en annan

3. När du har valt en kontakt trycker du på telefonikonen nere till vänster på skärmen för att ringa ett samtal till denna kontakt.

Ringa på Apple Watch med telefonapp

Du kan också ringa samtal på din Apple Watch med telefonappen.

1. Öppna telefonappen på din Apple Watch

2. Klicka sedan på Kontakter

3. På nästa skärm trycker du på den kontakt du vill ringa

Ta emot samtal på Apple Watch

Du kan ta emot samtal direkt på din Apple Watch och prata med dina kontakter med den inbyggda mikrofonen och högtalarna på din Apple Watch.

Allt som krävs för att besvara ett samtal på Apple Watch är att trycka på den gröna svarsknappen när du får ett samtal på din Apple Watch