Hur man siktar på en Yagi-antenn (6 steg)

Yagi-antennen är en kraftfull riktningsantenn som kan förbättra mobiltelefon- och Wi-Fi-mottagning. Eftersom den förlitar sig på tydlig siktlinje för bästa resultat, kräver en Yagi-antenn precision för att säkerställa att den riktas direkt mot önskad signalkälla. En dåligt anpassad antenn minskar signalen mottagligt och försämrar enhetens prestanda.

Steg 1

Montera Yagi-antennen horisontellt med elementen i vertikalt läge som pekar rakt upp och ner.

Steg 2

Placera Yagi-antennen direkt på det riktade celltornet eller signalkällan. Försök att uppnå den mest direkta, obegränsade synlinjen mellan antennen och signalkällan.

Steg 3

Anslut din mobiltelefon till Yagi-antennen via den externa adaptern och koaxialkabeln.

Steg 4

Ställ in din mobiltelefon på testläge. De exakta instruktionerna varierar per telefon. Om du är osäker på hur du får åtkomst till testläge, se telefonens bruksanvisning för exakta anvisningar.

Steg 5

Vrid Yagi-antennen 10 grader. Vänta några sekunder tills din mobiltelefon uppdateras. Notera telefonens signalstyrka. Upprepa steget, vrid antennen 10 grader och notera signalstyrkan tills du hittar bästa möjliga mottagning.

Dra åt fästklämmorna helt för att säkra Yagi-antennen på plats. Koppla bort den externa mobiltelefonadaptern och koaxialkabeln.