Hur man byter en iPhone-klockdisplay

Att titta på din iPhones klocka är ett bekvämt sätt att spåra tiden, speciellt om du inte bär en klocka. Om du är van vid en 24-timmars klocka kan det dock bli lite irriterande att fortsätta titta på iPhone: s standard 12-timmars klockdisplay. Som många av iPhones andra funktioner och verktyg kan du konfigurera klockvisningen. Alternativet att konvertera klockan till 24-timmarsformat finns på enhetens Time and Display-skärm.

Steg 1

Välj ikonen "Inställningar" på din iPhones startskärm för att visa inställningsmenyn.

Steg 2

Välj "Allmänt" i listan med alternativ för att öppna skärmen Allmänt.

Steg 3

Välj "Datum och tid" för att öppna skärmen Datum och tid.

Tryck på "24-timmars tid" PÅ / AV-omkopplaren till "PÅ" -läget. Klockan ändras omedelbart till 24-timmarsformatet.