Så här ändrar du namnet på en underdomän i cPanel (6 steg)

Med CPanel-instrumentpanelen kan webbplatsadministratören för ett webbhotellskonto skapa och hantera underdomäner. När administratören skapar en underdomän dirigerar administratören underdomänen till en specifik mapp på webbservern. Administratören kan ändra den mapp som underdomänen är kopplad till med alternativet “Hantera omdirigering”. För att ändra namnet på underdomänen måste dock underdomänen återskapas.

Steg 1

Öppna CPanel-instrumentpanelen i en webbläsare. Logga in på webbhotellet med administratörsuppgifter. CPanel-instrumentpanelen öppnas.

Steg 2

Klicka på ikonen "Underdomäner" i avsnittet Domäner på instrumentpanelen.

Steg 3

Klicka på länken "Ta bort" bredvid underdomänen för att byta namn. Verifieringsfönstret öppnas.

Steg 4

Klicka på knappen "Ta bort underdomän". Underdomänen raderas. Sidan Underdomäner visas.

Steg 5

Skriv ett nytt namn i inmatningsrutan "Underdomän" i avsnittet Skapa en underdomän. Klicka på listrutan "Domännamn" bredvid inmatningsrutan Subdomän. Klicka på önskad domän till vilken underdomänen ska bifogas. Om du till exempel skapar en underdomän av "MySubdomain" för domänen "MyDomain", skriv "MySubdomain" i inmatningsrutan Subdomain och välj sedan "MyDomain" från rullgardinsmenyn Domän.

Klicka på knappen "Skapa". Den återskapade underdomänen visas i kolumnen Underdomäner.RootDomains i tabellen Underdomäner längst ner på sidan.