Hur man kombinerar och grupperar Apple iPhone-appar

Du kan gruppera apparna på din iPhone utöver att ordna om dem på enhetens skärm. IOS har en funktion som automatiskt skapar en mapp när du kombinerar två eller flera appar tillsammans. Varje mapp kan innehålla högst 16 appar, och du kan ordna om mapparna med samma metod som du skulle använda för att ordna om appar - genom att dra dem runt skärmen. Att organisera dina appar genom att placera dem i mappar hjälper dig inte bara att hitta dina appar snabbare, men det kan också göra din iPhone-skärm ren.

Steg 1

Tryck och håll på ikonen för en app som du vill gruppera med andra appar. Den här åtgärden gör att alla appar på skärmen börjar skaka.

Steg 2

Dra appens ikon direkt till en annan app med en liknande funktion och släpp den sedan för att skapa en mapp. IOS namnge mappen automatiskt baserat på typen av appar i mappen. Om du till exempel placerar en GPS-app och en kartapp för att skapa en mapp, heter iOS mappen "Navigation".

Steg 3

Tryck på "X" i fältet Namn för att radera det aktuella mappnamnet och skriv sedan ett nytt namn för mappen.

Steg 4

Tryck på "Klar" för att spara mappens nya namn och tryck sedan på "Hem" -knappen för att placera den nya mappen på hemskärmen.

Steg 5

Tryck och håll kvar på andra appar som du vill placera i mappen och dra dem sedan till mappen.

Upprepa stegen för att skapa nya mappar för att gruppera andra appar som har liknande funktioner.