Hur man kan bli av med perspektivverktyget i Adobe Illustrator 5

Adobe Illustrator CS5 Perspective Grid-verktyget visar ett rutnät över den aktiva bilden, så att du kan skapa en 3D-grafik. Om du har aktiverat Perspective Grid-verktyget och du inte vet hur du stänger av det, var vänlig: du kan slå av och på funktionen med tre olika metoder. Slå på och av Perspective Grid från Visa-menyn genom att trycka på en kombination av tangentbordstangenter eller genom att klicka på en ikon i verktygspanelen.

Steg 1

Öppna Adobe Illustrator CS5 och klicka på alternativet "Visa" i den översta navigeringsmenyn för att visa Visa-menyn. Klicka på "Perspective Grid" i View-menyn. Klicka på alternativet “Hide Grid”. Rutnätet försvinner från vyn och alternativet Hide Grid ändras till Show Grid. Klicka på "Visa rutnät" för att visa rutnätet igen.

Steg 2

Tryck på "Ctrl-Shift-I" för att stänga av Perspective Grid-funktionen. Tryck på tangentkombinationen igen för att slå på funktionen igen.

Klicka på verktygsikonen Perspective Grid på verktygspanelen för att slå på och av Perspecive Grid.