Apex DVD-spelare Felsökning

Apex DVD-spelare fungerar under inga omständigheter problemfritt. Ibland kan DVD-spelaren dock fungera felaktigt eller fungera på ett sätt som inte är avsett. De flesta användare har ibland problem med video, ljud eller regelbunden uppspelning av en skiva. Om det inte finns ett allvarligt problem med din maskin kan du åtgärda de flesta problemen genom att felsöka själva spelaren.

Ingen video eller ljud

Brist på video eller ljud är ofta resultatet av en felaktig anslutning mellan DVD-spelaren och TV: n. Kontrollera att video- och ljudledningarna på spelarens baksida och TV: n är ordentligt anslutna till de högra uttagen. Se till att varje färgad kabel är ansluten till motsvarande färgad uttag.

När kablarna är säkra, se till att TV: n är inställd på rätt inmatningsläge. För de flesta tv-apparater är detta "Video 1".

Instabil ljusstyrka

DVD-spelare har kopieringsskyddsfunktioner installerade för att hindra användare från att göra kopior av videor som spelas på DVD-spelaren. Om spelaren är ansluten till TV: n via en sekundär enhet, t.ex. en videobandspelare, är säkerhetsfunktionen aktiverad. Säkerhetsfunktionen justerar kontinuerligt ljusstyrkan på videodisplayen från ljus till svag. För att förhindra detta, anslut DVD-spelaren direkt till TV: n.

Ingen videouppspelning

Det finns flera anledningar till att din Apex DVD-spelare kanske inte spelar upp videor. Kontrollera först att skivan vilar korrekt på skivfacket och med etiketten uppåt.

Om videon fortfarande inte kan spelas, kontrollera om det finns repor eller fingeravtryck på skivan. En skiva med mycket repor spelas inte upp i maskinen. Fingeravtryck eller fläckar kan tas bort genom att torka av skivan med en ren, mjuk trasa. Se till att torka av skivan från mitten och utåt, eftersom det kan skada skivan om du torkar den i en cirkelrörelse.

En annan orsak till att en skiva inte spelas är att föräldralåsnivån är inställd för hög. Byt föräldralås genom att trycka på "Setup" -knappen på fjärrkontrollen. Tryck på höger navigeringsknapp för att markera "Inställningssida" och tryck på "Enter". Markera "Parental" och tryck "Enter". Välj en annan betygsnivå med upp- och nedpilarna och tryck på "Enter". När du uppmanas att ange ett lösenord anger du 3308 om du inte redan har ställt in ett lösenord. Försök att spela upp skivan igen.

Slutligen kan ett fel ha utvecklats i hårdvaran. Återställ spelaren genom att stänga av enheten och dra ur nätsladden. Sätt tillbaka strömsladden i uttaget och försök använda DVD-spelaren igen.