Söka på Twitter-tweets under en tidsperiod

När nya nyheter händer kan du lära dig mer om det i realtid när folk börjar prata om det på Twitter. Twitter har en kraftfull sökmotor som kan hjälpa dig att söka tweets som medlemmar har skapat. Om du inte anger ett datumintervall för att söka får du tillbaka alla tweets som matchar din sökfråga. Twitter har över ett dussin sökoperatörer som kan hjälpa till att begränsa dina sökningar för att zooma in på det du letar efter. Lär dig att använda datumoperatörerna och du kan hitta tweets som människor skickade under en viss tidsperiod.

Besök Twitters söksida och skriv en sökterm i sökrutan.

Tryck på mellanslagstangenten och skriv "since:" utan citattecken. Detta är en sökoperatör som hjälper dig att hitta tweets som har inträffat sedan ett visst datum.

Tryck på mellanslagstangenten för att skapa ett mellanslag och skriv in det datum från vilket du vill att Twitter ska börja sin sökning. Om du till exempel vill söka sedan 12 november 2011 skriver du 2011-11-12. Ange datumet i år-månad-dag-format som visas.

Klicka på "Sök" för att hitta tweets som har inträffat sedan det datum du angav.

Tips

Se till att du inkluderar bindestreck mellan år, månad och dag som visas.

Twitters sökning har också en "till:" -operatör som fungerar som "sedan:" -operatören. Om du vill visa tweets som inträffade fram till ett visst datum, till exempel den 3 februari 2012, lägg till: 2012-2-3 till slutet av din sökfråga.