Hur kan informationsteknik förbättra produktiviteten?

I en högteknologisk och snabbt utvecklande värld och arbetsplats spelar tekniska system och enheter en viktig roll för att bestämma hur information hanteras. Informationsteknik - som vanligtvis används för att beskriva uppsättningen maskiner och telekommunikationsnät som används för att överföra och manipulera data - används ofta i affärer för att öka produktiviteten genom processförbättring, produktinnovation och nya arbetskunskaper. Att implementera ny informationsteknik i ett företag är inte utan risker, men korrekt tillämpat kan det ha en betydande positiv inverkan på produktiviteten.

Processförbättringar

System som digitala filöverföringstjänster, e-post och internetsamtal hjälper till att påskynda dataöverföring och kommunikation samtidigt som kostnaderna minskar. För att använda e-post som ett exempel kan företag överföra data och skicka meddelanden till leverantörer och kunder på några sekunder med ett klick på en knapp, i motsats till system som traditionell e-post och ansikte mot ansikte-kommunikation som kräver längre restider och större investeringar. I kommunikation är produktivitetsfördelarna med IT-implementering dubbla, vilket både minskar tiden det tar att komma åt eller överföra data och ökar produktiviteten för investeringar i kommunikation genom lägre kostnader.

Produkt innovation

På en marknad formad av teknik tenderar konsumenter att hitta information om produkter och göra inköp via IT-plattformar som online-shoppingwebbplatser, förutom att kräva vissa tekniska funktioner från de produkter de köper. En konsument som letar efter en digitalkamera kan till exempel påverkas av funktioner som online fotodelning eller lagring som ingår i produkten. Eftersom dessa digitala tillägg tenderar att komma till en lägre prispunkt än fysiska extrafunktioner men ändå kan leda konsumentbeteende, kan investeringar i dessa områden vara mycket lönsamma.

Arbetskunskaper

Informationsteknik kan förenkla hur kunder interagerar med kundtjänsttjänster. Onlinehjälp och supportchatttjänster ställer till exempel en enorm mängd sökbar information till hands för konsumenten, vilket minskar sannolikheten för att en kund behöver prata via telefon till en representant för att lösa ett problem. Detta gör det möjligt för arbetstagare att kommunicera med kunder via effektivare plattformar. Resultatet är en ökning av produktiviteten i arbetstimmar samtidigt som den höga kundnöjdheten bibehålls.

Potentiella risker

IT-implementering kan vara ett värdefullt verktyg för att öka produktiviteten på arbetsplatsen, men utan ett noggrant urval av rätt teknik för en viss bransch och omfattande personalutbildning kan det också bidra till att minska produktivitet, lönsamhet och medarbetarnöjdhet. Mellan nya enheter och nättjänster kan IT-system ofta vara en betydande affärsinvestering, vilket minskar vinsten om de inte betalar för sig själva under sin livstid. Avkastningen på investeringen beror på om den implementerade tekniken är rätt för ett visst företags behov och hur beredda anställda är att använda dem.