Hur du återställer en RCA DVD-spelare

Systemfel och upphängningar kan göra det enkelt att använda din RCA DVD-spelare. Innan du skrotar din DVD-spelare eller tar den till en reparatör, försök att återställa spelaren till fabriksinställningarna för att se om det löser ditt problem. Vissa mindre systemhickor kan ställas in rakt genom en fabriksåterställning, som rensar bort all information från systemets minne och återställer den från en säkerhetskopia. Du kan återställa din RCA DVD-spelare på några minuter.

Steg 1

Tryck på "Setup" på fjärrkontrollen som medföljer RCA DVD-spelaren för att öppna en skärmmeny.

Steg 2

Markera "Standard" med hjälp av pilknapparna på DVD-spelarens fjärrkontroll och tryck sedan på "Enter".

Steg 3

Markera "Använd standardinställningar" och tryck sedan på "Enter". Ett meddelande visas på skärmen och varnar dig för att RCA DVD-spelaren kommer att återställas till sina ursprungliga fabriksinställningar och att alla ändringar du har gjort i enhetens inställningar kommer att gå förlorade.

Markera "OK" och tryck sedan på "Enter". En förloppsindikator visas på skärmen som visar återställningens status. När statusfältet har fyllts på startar RCA DVD-spelaren om. När du har startat om återställs DVD-spelarens fabriksinställningar.