Hur du synkroniserar specifik mapp på datorn med Google Drive

Googles verktyg för säkerhetskopiering och synkronisering låter dig synkronisera specifik mapp på datorn med Google Drive. Du kanske vill använda det här alternativet, om du bara vill säkerhetskopiera specifika mappar till Google Drive och inte hela skrivbordet.

Synkronisera specifik mapp på datorn med Google Drive

Som standard synkroniserar Googles säkerhetskopierings- och synkroniseringsverktyg hela mappen Skrivbord, Dokument och Bilder till Google Drive.

Men om du inte gillar att hela skrivbordssynkroniseringen med Google Drive är det möjligt att konfigurera Googles verktyg för säkerhetskopiering och synkronisering för att bara synkronisera en specifik mapp på din dator med Google Drive.

När någon mapp på din dator har synkroniserats med Google Drive kommer alla filer som du lägger till i den synkroniserade mappen kopieras till ditt Google Drive-konto som säkerhetskopia.

Alla ändringar som du gör i synkroniserad mapp (Lägg till, radera eller ändra filer) synkroniseras automatiskt med baksidan av mappen på Google Drive.

Hur du synkroniserar en specifik mapp på datorn med Google Drive

Det första steget är att ladda ner säkerhetskopiering och synkroniseringsverktyg som finns tillgängligt på Google Drive för både Mac och Windows PC.

När "Backup and Sync" har laddats ner till din dator, starta verktyget genom att klicka på det så tar det dig till en informationsskärm. Klicka på Kom igång för att starta processen med att ställa in en specifik mapp på din dator för att säkerhetskopiera och synkronisera till Google Drive.

På nästa skärm loggar du in på ditt Gmail-konto genom att ange ditt Gmail-användarnamn och lösenord. När du är inloggad ser du en informationsskärm, klicka på Got it för att gå till nästa steg.

På nästa skärm kan du avmarkera skrivbordet och även avmarkera dokument och bilder, om du inte vill att bilder och dokument på din dator ska synkroniseras med Google Drive.

När du har avmarkerat Skrivbord och andra mappar klickar du på Välj mapplänk och klickar på nästa skärm på den specifika mappen på din dator som du vill synkronisera med Google Drive.

När mappen är vald kan du välja storlek på foto och videoöverföring till Google Drive (se förklaring nedan) och klicka på Nästa.

Om du väljer Hög kvalitet, konverterar Google uppladdade foton till 16 MP-storlek och ger i sin tur obegränsad gratis lagring för dessa foton på Google Drive.

Om du väljer originalkvalitet kommer foton att laddas upp till Google Drive i samma format som tagits av din kamera, men uppladdningarna räknas till din tillåtna lagringsgräns för Google Drive.

Avmarkera Synkronisera min enhet till det här datoralternativet på nästa skärm och klicka på Start-knappen.

Nu är det bara den specifika mappen som du valt i stegen ovan som kommer att synkroniseras med ditt Google Drive-konto.

Som nämnts ovan är alla filer som du lägger till i den specifika mappen på din dator också tillgängliga på Google Drive som en säkerhetskopia.

Alla ändringar som görs i den synkroniserade mappen (Lägg till, radera eller ändra filer) synkroniseras automatiskt till säkerhetskopian på Google Drive.

Du kan när som helst titta på Google Drive-säkerhetskopian av den specifika mappen genom att klicka på molnikonen i aktivitetsfältet och sedan klicka på Google Drive-ikonen.

För att se säkerhetskopian, utvidga avsnittet Dator och klicka på datorns namn.

Om du har mer än en dator kan du ge ett unikt namn till var och en av dina datorer genom att byta namn på dem (se bild ovan).