Hur får jag Google Earthquake Fault Zone Maps

Efter att en jordbävning slår till och skakningen har avtagit är det naturligt att du vill få mer information om placeringen av felzoner före nästa jordbävning. Googles jordbävningsfelszonkartor, som är filer som sparats med tillägget "KMZ", innehåller data som visas i Google Earth för att visa var ett visst fel visas. Googles jordbävningsfelszonkartor är endast tillgängliga för USA och använder data från U.S.Geological Survey. Du kan se historiska jordbävningsfel med anor från 150 år, liksom mer gamla jordbävningsfel, inklusive Holocene till den senaste Pleistocen-eran (yngre än 15 000 år) och Kvaternären (yngre än 1600 000 år).

Steg 1

Navigera till US Geological Survey's Google Earth / KML Files-sida (se Resurser).

Steg 2

Klicka på "Kvaternära fel och vikningar i USA"

Steg 3

Klicka på namnet på den felzonskarta du vill ladda ner. En dialogruta visas.

Klicka på "Spara" för att spara Google KML: s jordbävningsfelzonskarta på din dator.