Hur man byter skärm på en Samsung-tv

Din Samsung-fjärrkontroll ger dig möjlighet att få tillgång till TV: ns olika bildmenyer. Från dessa menyer kan du ändra tv-skärmen, inklusive det totala utseendet och bildstorleken. Även om de exakta stegen och menyalternativen kan variera beroende på din TV: s ålder, innehåller de flesta nya HD-Samsung-tv-apparater liknande menyskärmar, oavsett modell.

Ändra bildläge

Steg 1

Slå på din Samsung-TV och tryck på "Verktyg" -knappen på din Samsung-fjärrkontroll. En meny visas på skärmen.

Steg 2

Använd pilknapparna upp eller ned för att navigera till alternativet “Bildläge”.

Steg 3

Tryck på höger eller vänster pilknapp för att navigera genom tillgängliga bildalternativ. Alternativen inkluderar Dynamisk, Standard, Film och Underhållning. Välj “Dynamisk” när du tittar på högupplöst i en ljus miljö. Välj "Film" när du tittar på filmer i en mörk miljö. Välj "Underhåll" när du är ansluten till en dator. Välj "Standard" när du tittar på skärmen i ett vanligt rum.

Tryck på “Avsluta” -knappen på fjärrkontrollen för att stänga Verktyg-menyn. Alternativt kan du trycka på "Verktyg" -knappen på fjärrkontrollen för att stänga Verktyg-menyn.

Ändra bildstorlek

Steg 1

Tryck på "Meny" -knappen på din Samsung-fjärrkontroll och använd sedan pilknapparna för att navigera till alternativet "Bild". Välj "Bild" genom att trycka på "Enter" -knappen.

Steg 2

Använd upp- eller nedpilen för att navigera till “Bildalternativ” och tryck sedan på “Enter” -knappen. Menyn Bildalternativ visas på skärmen.

Steg 3

Använd upp- eller nedpilen för att navigera till ”Storlek” och tryck sedan på ”Enter” -knappen.

Steg 4

Använd upp- eller nedpilen för att navigera genom alternativen för bildstorlek. Alternativen inkluderar Wide, 16: 9, Zoom1, Zoom2, Wide Fit och 4: 3. 16: 9 är standarden för högupplöst visning. Välj Zoom1 för att förstora bilderna på skärmen. Välj Zoom2 för att öka förstoringen av bilderna på skärmen. Välj alternativet “4: 3” för att ställa in bildförhållandet till 4: 3. Om du väljer alternativet Bred anpassning ökar bildförhållandet för skärmbilden så att den passar hela skärmen och genom att välja alternativet Bred anpassas bildstorleken till den breda standarden.

Steg 5

Tryck på “Enter” -knappen för att välja önskad bildstorleksinställning.

Tryck på “Avsluta” -knappen för att stänga menyn Bildalternativ.