Hur man hittar ett Philips fjärrmodellnummer

Philips fjärrkontroller används ofta för många typer och märken av elektronik. Trots denna variation håller Philips enhetens modellnummer enhetligt så att kunderna enkelt kan hitta produktsupport eller reservdelar. Modellnumret för Philips-produkter, inklusive fjärrkontroller, börjar med två bokstäver. Siffrorna som följer innehåller vanligtvis fyra siffror, men det kan bero mer på produkten. Det finns tre sätt att hitta modellnumret på din Philips-fjärrkontroll.

Steg 1

Titta på fjärrkontrollens originallåda. Modellnumret skrivs ut under namnet på fjärrkontrollen på framsidan av lådan samt på sidan eller baksidan av lådan med produktspecifikationerna. Om du inte har rutan, fortsätt till steg två.

Steg 2

Titta på toppen av manualen som medföljde fjärrkontrollen. Modellnumret finns antingen under eller bredvid fjärrkontrollens namn. Fortsätt till steg tre om du inte har manualen.

Ta av locket till batterifacket och ta bort batterierna för att avslöja modellnumret på baksidan av fjärrkontrollen.