Hur du återställer e-postinställningar på iPhone

När du först köpte din iPhone skapades inget e-postkonto för den inbyggda e-postapplikationen. Därför, om du vill återställa din iPhones e-postinställningar till det sätt som de var när du ursprungligen fick enheten, måste du gå in i appen "Inställningar" och ta bort alla konton som du har lagt till i din telefon. Detta påverkar inte resten av data på din iPhone.

Steg 1

Slå på din Apple iPhone med antingen "Sleep / Wake" -knappen på toppen av enheten eller "Home" -knappen på enhetens framsida.

Steg 2

Tryck på applikationsikonen "Inställningar".

Steg 3

Tryck på menyalternativet "E-post, kontakter, kalendrar".

Steg 4

Tryck på namnet på kontot som anges i avsnittet "Konton" på menyn på skärmen. Bläddra till botten av sidan "Konto" och välj "Ta bort konto". Välj "Radera konto" igen vid bekräftelsemeddelandet.

Gå tillbaka till sidan "Konton" med knappen "Tillbaka" högst upp på skärmen och ta bort eventuella ytterligare konton som visas på skärmen. Detta kommer att återställa din iPhones e-postfunktioner till det sätt som de konfigurerades när du ursprungligen köpte din enhet.