Kan jag ansluta min skiv-DVR till min dator via USB?

Du kan göra den fysiska anslutningen mellan din DISH digitala videobandspelare och din dator med en USB-kabel, men eftersom de båda är utformade för att vara styrare ur USB-strukturens synvinkel kommer ingen att interagera med den andra. Du kan dock använda en extern hårddisk med din DISH DVR: s USB-port för att lägga till lagring, flytta video eller till och med lägga till DVR-funktioner till en DISH-mottagare utan en DVR inbyggd.

USB-portar är inte lika

USB-kablar och portar är utformade med A-sida och B-sida. A-sidan är den plana, rektangulära kontakten som passar in i portarna på datorer. B-sidan är den mindre, vinklade kontakten som passar in i portarna på kringutrustning. Både SKÅL-DVR: erna och datorerna har A-sida-portar på sig, så det krävs en A-till-A USB-kabel för att ens göra anslutningen, och då skulle de två enheterna inte prata med varandra.

Kopiera filer och upphovsrätt

Det finns programvara som gör att en A-till-A USB-anslutning kan överföra filer från en dator till en annan. Programvaran Intellimover är utformad för att migrera filer mellan datorer. Teoretiskt sett kan du använda programvaran för att hämta filer från DISH DVR eftersom det också är en dator, men upphovsrättsskyddet och kryptering av de inspelade programmen skulle göra filerna omöjliga att spela på din dator.

Extern hårddisk

DISH DVR: erna har USB-porten så att du kan ansluta en extern hårddisk för att lägga till lagring eller - om din DISH-mottagare inte har en inbyggd DVR - för att ge den möjlighet att spela in program. När du ansluter en extern hårddisk till din DISH DVR formateras den om för användning endast med DISH-maskinvara. Alla data på enheten raderas för att ge plats för de program du spelar in på den. Du kan komma åt den externa hårddisken via menysystemet på DISH DVR.

Rörliga shower

Om du har flera DISH-DVR-apparater på ditt konto kan du flytta program mellan dem med en extern USB-hårddisk. Du kan dock inte ansluta hårddisken till någon utrustning som inte är DISH eller så kommer den att upphöra att fungera med DISH-hårdvaran och måste omformateras - vilket tar bort alla program på den. Du kan använda en extern hårddisk på modellerna DISH 211, 211k, 411, 612, 622, 722, 722k, 922 och Hopper från och med december 2013.