Hur du återställer ett Sony Cyber-Shot

Om du har ändrat någon av inställningarna på din Sony Cyber-Shot-kamera kan du använda enhetens återställningsfunktion för att ändra dem till fabriksinställningarna. De flesta Cyber-Shot-kameror har antingen en återställningsknapp eller ett initialiseringsalternativ som gör att du kan återställa inställningarna. Om din kamera tillverkades före år 2000 måste du istället göra en manuell strömåterställning.

Återställningsknappen

Steg 1

Leta reda på återställningsknappen på din Cyber-Shot-kamera. Beroende på modell kan du hitta knappen på enhetens undersida eller sida. För vissa modeller sitter knappen under kamerans batteri eller minneskortsfackets lock.

Steg 2

Sätt in ett spetsigt föremål, t.ex. spetsen på en kulspetspenna eller en gem, i återställningsknapphålet.

Håll knappen intryckt i tre sekunder och släpp den sedan för att återställa kameran.

Initierar kameran

Steg 1

Slå på kameran och välj "Meny" och sedan "Inställningar".

Steg 2

Välj "Huvudinställningar" och sedan "Initialisera".

Välj "OK" och tryck på mittknappen på kontrollhjulet. Efter några sekunder återställs kamerans standardinställningar (även om alla fotografier förblir).

Manuell strömåterställning

Steg 1

Stäng av kameran och öppna luckan till batterifacket. Detta ligger vanligtvis på sidan av enheten.

Steg 2

Tryck på batteriutmatningsspaken för att ta bort batteriet.

Steg 3

Ta bort det lilla litiumbatteriet från batteripaketet.

Steg 4

Vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka litiumbatteriet i batteriet. Sätt i batteripaketet i kameran och stäng locket.

Slå på kameran igen för att slutföra återställningen.