Hur man stoppar pågående mobila uppladdningar från Droid Ally till Facebook

Droid Ally, från LG, kan ladda upp bilder till Facebook via Facebook för Android-applikationen. Applikationen är gratis i Android Market och visar ett förloppsfält som kan visas genom att trycka och dra fingret nedåt i meddelandefältet högst upp på Droid Allys startskärm. Ingen funktion är inbyggd i applikationen Facebook för Android som låter dig stoppa en pågående uppladdning, vilket kräver att du startar om din smartphone för att avbryta dataöverföringen.

Navigera till Droid Allys startskärm.

Tryck och håll ner Droid Allys strömbrytare tills en meny visas. Strömknappen är den längsta knappen till höger om de fyra fysiska knapparna nära enhetens botten. Det är samma knapp som används för att avsluta samtal och för att slå på och av Droid Allys pekskärm.

Välj "Avstängning" bland alternativen för att stänga av enheten.

Tryck och håll ner Droid Allys strömbrytare för att slå på smarttelefonen igen. Enheten kommer inte längre att ha en pågående mobiluppladdning till Facebook.

Tips

Ett foto som skickas via MMS till din Facebook-anpassade uppladdnings-e-postadress visas inte som en pågående process och kan inte stoppas genom att starta om din smartphone.