Kan du återaktivera en borttagen tumblr?

Om du tar bort ditt Tumblr-konto raderas också din primära blogg och alla sekundära bloggar. Du tas också bort från gruppbloggar direkt efter att du har tagit bort kontot. Om du tar bort den primära bloggen raderas också hela Tumblr-kontot, vilket innebär att alla dina andra bloggar raderas tillsammans med den primära bloggen. Du kan radera sekundära bloggar utan att behöva radera den primära bloggen eller hela kontot.

Kan du få tillbaka det?

Du kan inte återaktivera eller återställa ditt Tumblr-konto efter att du har tagit bort det. Det betyder att du inte kan återställa dina bloggar eller blogginlägg. Det betyder också att du tappar alla dina premiumteman, såvida du inte bad Tumblr att flytta dem till en annan blogg. Enligt Tumblr kan företaget inte hjälpa dig att återställa din blogg eller återställa dina data. Du kan försöka göra anspråk på den gamla blogg-URL: en när du skapar ett nytt Tumblr-konto.