Inaktivera Siri-appförslag på iPhone eller iPad

Du kan stänga av eller inaktivera Siri-appförslag på iPhone, om du tycker att de rör sig om skärmen på din iPhone eller om du inte tycker att Siri-appförslag är särskilt användbara.

Inaktivera Siri-appförslag på iPhone

Som ni måste ha lagt märke till ger Siri appförslag när du utför en sökning på din iPhone, försöker öppna appar under vissa perioder av dagen eller när du anländer till en viss destination.

Dessa appförslag är baserade på en analys av hur du använder din enhet under olika perioder av dagen och på olika platser.

Enligt Apple är din integritet skyddad eftersom all denna analys görs rätt på din enhet och inte på Apple-servrar.

Men om du fortfarande vill bli av med Siri-appförslag av dina egna skäl, kan du antingen inaktivera Siri-appförslag på din iPhone eller inaktivera Siri-appförslag endast för enskilda appar.

1. Inaktivera Siri-appförslag helt

Om du inte riktigt hittar Siri-appförslag nödvändiga eller användbara på något sätt kan du bli helt av med Siri-appförslag på din iPhone.

1, 1. Öppna Inställningar på din iPhone eller iPad.

1, 2. Klicka på Siri & Search på skärmen Inställningar.

1, 3. På Siri & Sök-skärmen bläddrar du ner till avsnittet "SIRI SUGGESTIONS" och inaktiverar alla de tre alternativen.

Efter detta hittar du inte längre Siri-appförslag på skärmen på din iPhone.

2. Inaktivera Siri-appförslag för enskilda appar

Om du tycker att Siri-appförslag är användbara för vissa appar kan du lämna dessa appar ensamma och inaktivera Siri-appförslag för andra appar som du inte tycker är användbara.

1. Öppna Inställningar> bläddra ner och tryck på Siri & Search.

2. På skärmen "Siri & Sök" bläddrar du ner och knackar på appen för vilken du vill inaktivera Siri-förslag.

3. På nästa skärm, avaktivera Siri & Suggestions och Visa appalternativ genom att flytta väljaren till OFF-position.

Efter detta hittar du inte längre Siri ger förslag på den här appen på din iPhone.

3. Ta bort Siri Suggestions Widget

Även om du inaktiverar Siri-förslag för appar, kan du fortfarande hitta Siri som ger appförslag via widgeten i dagskärmen.

3, 1. Dra åt höger på skärmen på din iPhone och se om du kan hitta Siri-appförslag-widget.

3, 2. Om du kan hitta widgeten Siri-appförslag, bläddra ner till botten och tryck på Redigera-knappen.

3, 3. På skärmen Lägg till widgetar, klicka på Röda cirkeln bredvid Siri-appförslag och tryck på alternativet Ta bort som visas.

Om du inte ser "Siri-appförslag" i det första avsnittet är det troligt att det redan har inaktiverats och du hittar det i det andra avsnittet (Fler widgets) med en grön cirkel bredvid.