Hur man skapar kontaktgrupper på iPhone

Det finns inget sätt att skapa en kontaktgrupp direkt på din iPhone, men du kan alltid gå till icloud.com med din Mac eller PC och skapa kontaktgrupper som du kan använda på din iPhone. Låt oss ta en titt på hur man skapar och hanterar kontaktgrupper på iPhone med iCloud.

Skapa kontaktgrupper på iPhone

Det första steget när du skapar en kontaktgrupp på iPhone är att se till att dina iPhone-kontakter är inställda på säkerhetskopiering till iCloud. Detta säkerställer att alla dina iPhone-kontakter är tillgängliga på iCloud och detta hjälper till att snabbt lägga till dina kontakter i kontaktgrupper.

1. Klicka på Inställningar på startsidan på din iPhone

2. Klicka på iCloud på skärmen Inställningar.

3. På nästa skärm aktiverar du alternativet för Kontakter att säkerhetskopiera på iCloud genom att flytta skjutreglaget till ON-läge (se bild nedan)

När du har säkerställt att dina iPhone-kontakter säkerhetskopieras till iCloud, följ stegen nedan för att skapa nya kontaktgrupper på din iPhone med iCloud.

1. Med din Mac eller PC går du till www.icloud.com och loggar in på ditt iCloud-konto

2. När du är i ditt iCloud-konto klickar du på fliken Kontakter.

3. Klicka på ikonen + längst ner till vänster på skärmen på iCloud-kontaktskärmen och klicka sedan på alternativet Ny grupp (se bild nedan)

4. Du kommer att se en ny kontaktgrupp skapad med namnet Untitled Group 1 (Se bild nedan).

5. Om det behövs kan du skriva ett riktigt namn för denna kontaktgrupp och trycka på Enter-tangenten för att spara den här nya kontaktgruppen.

Lägg till kontakter i ny kontaktgrupp på iPhone

Nu när du har skapat en ny kontaktgrupp kan du börja lägga till kontakter till den nya kontaktgruppen genom att följa stegen nedan.

1. Med din Mac eller PC går du till www.icloud.com och loggar in på ditt iCloud-konto

2. När du är i ditt iCloud-konto klickar du på fliken Kontakter.

3. På nästa skärm klickar du på Alla kontakter och väljer sedan Kontakter som du vill lägga till i den nya kontaktgruppen. När du har valt Kontakter kan du helt enkelt dra de valda kontakterna till den nya kontaktgruppen (se bild nedan).

Tips: Du kan välja flera kontakter genom att hålla ner kommandotangenten (på Mac) och Ctrl-tangenten (i Windows). När du har valt Kontakter kan du bara dra dem till kontaktgruppen där du vill lägga till dessa kontakter.

Radera kontakter från kontaktgruppen på iPhone

För att ta bort kontakter från en kontaktgrupp på iPhone måste du återigen få tillbaka din Mac eller Windows-dator och följa stegen nedan.

1. Med en Mac eller PC går du till www.icloud.com och loggar in på ditt iCloud-konto

2. När du är i ditt iCloud-konto klickar du på fliken Kontakter.

3. På nästa skärm klickar du på kontaktgruppen från vilken du vill ta bort en kontakt.

4. Välj sedan den kontakt som du vill ta bort från den här kontaktgruppen (se bild i artikel nr 5 nedan)

5. När kontakten är markerad klickar du på kugghjulsikonen längst ner till vänster på skärmen och klickar sedan på alternativet Radera från menyn som visas (se bild nedan)

När du väljer alternativet Radera tas den valda kontakten bort från kontaktgruppen. Att ta bort kontakten från en kontaktgrupp tar dock inte bort kontakten från din iPhone. Du kan fortfarande hitta den borttagna kontakten på din iPhone-kontaktlista.

Radera en kontaktgrupp på iPhone

Du kan radera en hel kontaktgrupp om du inte längre behöver kontaktgruppen. Återigen måste den här uppgiften göras genom att logga in på ditt iCloud-konto med en Mac eller PC.

1. Gå till icloud.com med en Mac eller PC och logga in på ditt iCloud-konto.

2. När du är i ditt iCloud-konto klickar du på fliken Kontakter.

3. På nästa skärm väljer du den kontaktgrupp som du vill ta bort

4. När kontaktgruppen är vald, klicka på kugghjulsikonen längst ned till vänster på skärmen och klicka sedan på alternativet Radera i menyn som visas (se bild nedan)

Detta tar bort den valda kontaktgruppen tillsammans med alla dess kontakter. Alla kontakter som listas i denna kontaktgrupp kommer dock fortfarande att finnas tillgängliga på din iPhone-kontaktlista.

Visa kontaktgrupp på iPhone

Nu när din nya kontaktgrupp är klar måste du vara angelägen om att se denna kontaktgrupp på din iPhone. Följ stegen nedan för att se den nya kontaktgruppen på din iPhone.

1. På din iPhone trycker du på Kontakter-appen.

2. Klicka sedan på alternativet Grupper, som finns längst upp till vänster på skärmen (se bild nedan)

3. På skärmen Grupper kan du se den nya kontaktgruppen som du skapade på iCloud, listad under avsnittet iCloud (se bild nedan)

4. För att se Kontakter i denna kontaktgrupp, klicka på den nya kontaktgruppen och tryck sedan på Klar från övre högra hörnet på skärmen (se bild ovan)

Obs! Du kan uppleva en försening när du ser den nya kontaktgruppen på din iPhone, om du har en mycket långsam internetuppkoppling.