Hur man skapar ny mapp i appen Filer på iPhone

Att skapa relevanta mappar i filappen på iPhone kan hjälpa dig att hantera dina filer. Nedan följer stegen för att skapa ny mapp i appen Filer på iPhone.

Skapa ny mapp i appen Filer på iPhone

Med appen Files på iPhone kan du spara foton, anteckningar och filer på den ursprungliga lagringsplatsen på din iPhone och även till iCloud Drive.

Om iCloud Drive är aktiverat på iPhone visar öppningen av Files-appen "On My iPhone" och "iCloud Drive" som de två lagringsplatserna som kan nås.

Hur Files-appen fungerar kan mappar bara skapas i kategorin “iCloud Drive” och inte i avsnittet “På min iPhone”.

Därför är det första steget i att skapa mappar i appen Filer att se till att iCloud Drive är aktiverat på din iPhone.

Skapa mapp i appen Filer på iPhone

Följ stegen nedan för att först aktivera iCloud Drive och skapa mapp i appen Filer på iPhone

1. Öppna Inställningar på din iPhone och tryck på ditt Apple-ID.

2. Klicka på iCloud på Apple ID-skärmen.

3. Bläddra nedåt på nästa skärm och flytta växeln bredvid iCloud Drive till PÅ-position.

När du har aktiverat iCloud Drive följer du stegen nedan för att skapa en ny mapp i Files-appen på iPhone.

1. Öppna Files-appen på din iPhone

2. I filappen trycker du på fliken Bläddra från nedre menyn och trycker på iCloud Drive.

Obs: Du kanske måste trycka på rullgardinspilen bredvid “Platser” för att öppna menyn

3. På iCloud Drive-skärmen klickar du på ikonen Lägg till mapp längst upp till vänster på skärmen.

4. Ange ett namn för den nya mappen på popup-menyn Ny mapp och tryck på Klar.

Du har successivt skapat en ny mapp i appen Filer på iPhone.

När du öppnar Fil-appen på din iPhone kan du se avsnittet Ny mapp i iCloud Drive i Fil-appen.