Hur man fixar Google Maps som inte fungerar på iPhone

Om Google Maps-appen inte fungerar på iPhone eller om den har blivit långsam och glittrande hittar du nedanstående steg för att lösa problemet med att Google Maps inte fungerar på iPhone.

Google Maps fungerar inte på iPhone

Även om iPhone kommer med sin egen inbyggda Maps-app föredrar många användare att använda Google Maps, som har funnits i längre tid.

Problemet med att Google Maps inte fungerar på iPhone kan uppstå efter en iOS-uppdatering, Google Maps-uppdatering och även utan något särskilt skäl.

I allmänhet har användare rapporterat att Google Maps kör långsamt, inte hittar den aktuella platsen korrekt, inte visar körnavigering och problemet med Google Maps kraschar på iPhone.

Fix för att Google Maps inte fungerar på iPhone

Du bör kunna fixa de flesta av problemen med Google Maps på din iPhone genom att använda metoder enligt nedan.

1. Starta om iPhone

Om du tycker att Google Maps är långsam, inte öppnar eller kraschar, är det känt att starta om iPhone för att fixa sådana problem.

1. Gå till Inställningar> Allmänt> bläddra ner till botten och tryck på Stäng av.

2. Starta om din iPhone så ska du nu hitta Google Maps som fungerar korrekt på din enhet.

2. Aktivera platstjänster på iPhone

Google Maps måste veta din plats för att ge dig exakt navigering. Se till att Location Services är aktiverade på din enhet.

1. Öppna Inställningar> bläddra ner och tryck på Sekretess.

2. Klicka på Location Services på sekretessskärmen.

3. På nästa skärm aktiverar du Location Services genom att flytta väljaren till ON-läge.

3. Aktivera inställning av platstjänster för Google Maps

Det är möjligt att Location Services för Goggle Maps har inaktiverats.

1. Gå till Inställningar> Rulla ner och tryck på Google Maps.

2. Klicka på Plats på skärmen Google Maps.

3. På nästa skärm trycker du på alltid eller medan du använder appen.

4. Aktivera Uppdatering av bakgrundsappar för Google Maps på iPhone

Att tillåta Google Maps att uppdatera sina data i bakgrunden kan förbättra dess totala prestanda.

1. Gå till Inställningar> Allmänt> tryck på Uppdatera bakgrundsapp.

Obs: Om bakgrundens appuppdatering är nedtonad är enheten i låg effektläge.

2. På nästa skärm flyttar du växeln bredvid Google Maps till PÅ-position.

Detta gör att Google Maps kan uppdatera innehållet i bakgrunden.

5. Uppdatera Google Maps

Se till att den senaste versionen av Google Maps är installerad på din iPhone.

1. Öppna App Store på din iPhone.

2. Klicka på profilikonen längst upp till höger på skärmen.

3. Om en uppdatering är tillgänglig ser du Google Maps under avsnittet "Tillgängliga uppdateringar".

4. Om en uppdatering är tillgänglig, klicka på alternativet Uppdatering bredvid Google Maps för att ladda ner och installera uppdateringen.

6. Återställ plats och integritet

1. Gå till Inställningar> Allmänt> Återställ> tryck på Återställ plats och integritet.

2. Om du uppmanas att ange ditt lösenordskod.

3. Klicka på alternativet Återställ inställningar på popup-fönstret.

7. Aktivera Använd denna iPhone som min plats

Ibland beror problemet på att Google Maps inte fungerar på iPhone på grund av att Google Maps är länkat till en annan enhet (iPad eller en annan iPhone).

1. Öppna Inställningar och tryck på ditt Apple-ID.

2. På nästa skärm klickar du på Hitta MY.

3. På nästa skärm trycker du på alternativet Använd den här iPhone som min plats.

Denna fix är känd för att hjälpa om Google Maps-appen på din iPhone är länkad till ett annat Apple ID eller enhet.

8. Återställ nätverksinställningar

Se till att du kommer ihåg ditt WiFi-nätverkslösenord och följ stegen nedan för att återställa nätverksinställning på din iPhone

1. Gå till Inställningar> Allmänt> Återställ> tryck på alternativet Återställ nätverksinställningar.

2. Om du uppmanas att ange ditt lösenordskod.

3. Klicka på alternativet Återställ nätverksinställningar på popup-fönstret.

Anslut sedan din iPhone till nätverket och se om Google Maps nu fungerar bra på din enhet.