Så här låser du iPad och iPhone till en app

Att låsa iPad eller iPhone till en app är ett sätt att förhindra dina barn från att få tillgång till innehåll som de inte ska. Nedan hittar du stegen för att låsa iPad eller iPhone till en app med funktionen "Guidad åtkomst" som finns i iOS.

Lås ner iPad och iPhone till en app med hjälp av guidad åtkomst

Guidad åtkomst introducerades av Apple i iOS 6 och gör det möjligt för föräldrar att låsa in sin iPad eller iPhone till en enda app, vilket hindrar barn från att öppna andra appar.

Denna funktion kan effektivt användas för att förvandla din iPad till ett pedagogiskt verktyg genom att låsa enheten till bara en utbildningsapp, följt av en Play-app som en form av belöning för att använda utbildningsappen.

Guidad åtkomst tillåter också föräldrar att inaktivera vissa delar av skärmen, inaktivera vissa enhetsknappar och ställa in tidsgränser för barnaktivitet på iPad.

När barnet är klar med att spela eller lära sig på din iPad kan du enkelt lämna Guidad åtkomst med hjälp av ett lösenord och återfå full kontroll över din enhet.

1. Installera guidad åtkomst på iPad och iPhone

För att begränsa din iPhone eller iPad till en enda app måste du ställa in guidad åtkomst på din enhet genom att följa stegen nedan.

1. Öppna inställningarna på din iPad eller iPhone

2. Klicka sedan på Allmänt och sedan på Tillgänglighet

3. På nästa skärm bläddrar du ner till botten av sidan och knackar på Guidad åtkomst

4. Sätt sedan på Guidad åtkomst på din enhet genom att flytta skjutreglaget till ON-läge (se bild nedan)

2. Ställ in lösenord för guidad åtkomst

Nästa steg nu är att ställa in ett lösenord så att du kan avsluta guidad åtkomst.

1. Klicka på Inställningar> Allmänt> Tillgänglighet> Guidad åtkomst

2. Klicka på nästa skärm på lösenordinställningar

3. Klicka sedan på Ställ in lösenord för guidad åtkomst. Om du vill använda Touch ID som lösenord klickar du på reglaget bredvid Touch ID (se bild nedan)

4. På nästa skärm skapar du en lösenord för att aktivera och inaktivera Guidad åtkomst på din enhet.

3. Lås ner iPad eller iPhone till en app

Nu när du har konfigurerat Guidad åtkomst på din enhet och också skapat ett lösenord kan du äntligen låsa ner din iPad eller iPhone till en app med hjälp av Guidad åtkomst.

1. Öppna först appen som du vill att ditt barn ska använda på din enhet.

2. Därefter trefaldigt klickar du på hemknappen

3. På nästa skärm trycker du på Start från skärmens övre högra hörn (Se bild nedan).

Så enkelt som det kommer din iPad nu att låsas till den enda appen.

Avsluta guidad åtkomst på din iPad eller iPhone

När dina barn har slutfört din iPad kan du avsluta guidad åtkomst genom att ange lösenordet som du skapade ovan.

1. Trippelklicka på hemknappen

2. När du uppmanas att ange det lösenord för guidad åtkomst som du skapade eller helt enkelt avsluta guidad åtkomst med din touch-ID (om du hade ställt in Touch-ID som ett lösenord för guidad åtkomst)

3. Klicka sedan på Avsluta från det övre vänstra hörnet på skärmen (se bild nedan)

Inaktivera vissa skärmområden med hjälp av guidad åtkomst

Som tidigare nämnts ger Guidad åtkomst dig också möjlighet att inaktivera vissa delar av skärmen, vilket gör dessa delar helt svarsfria när en användare knackar på det här området.

1. Trippelklicka på Hem-knappen

2. På nästa skärm visas en förhandsgranskning av appen, på den här skärmen cirklar delar av skärmen som du vill inaktivera.

3. När du är klar med att markera områden klickar du på Start från övre högra hörnet på skärmen (se bild nedan).

Hur man ställer in tidsgräns för guidad åtkomst

Du kan ställa in en tidsgräns för funktionen Guidad åtkomst för att förbli aktiv eller aktiverad på din enhet. På det här sättet kan du se till att dina barn inte spenderar alltför mycket tid på din iPad.

1. Trippelklicka på hemknappen

2. Klicka sedan på Alternativ från skärmens nedre vänstra hörn (Se bild nedan).

3. Växla på tidsbegränsning på nästa skärm genom att flytta reglaget bredvid tidsbegränsning till ON-position (se bild nedan)

4. Ställ in tiden som passar ditt barn och tryck på Klar från undersidan av skärmen

5. Klicka sedan på Start från det övre högra hörnet på skärmen för att starta guidad åtkomst på din enhet med en fastställd tidsgräns.

När den inställda tiden är klar kommer Guidad åtkomst automatiskt att inaktivera appen som ditt barn spelade och uppmanar dig att tredubbla klicka på Hem-knappen och ange lösenordet för Guidad åtkomst för att fortsätta.

Aktivera knappar på din enhet med hjälp av guidad åtkomst

Som standard avaktiverar guidad åtkomst automatiskt både sömn / väckarknappen och även volymknapparna. Vid behov kan du enkelt aktivera båda dessa knappar genom att följa stegen nedan.

1. Trippelklicka på Hem-knappen

2. Klicka sedan på Alternativ som finns längst ner till vänster på skärmen

3. På nästa skärm klickar du på skjutreglaget bredvid alternativet Sleep / Wake Button för att aktivera Sleep / Wake-knappen eller tryck på skjutreglaget bredvid Volymknappar-alternativet för att aktivera volymknapparna.

Hur du inaktiverar guidad åtkomst på iPad eller iPhone

Om du inte gillar hur Guidad åtkomst oavsiktligt dyker upp på din enhet kan du enkelt avaktivera Guidad åtkomst på din enhet när du trippelklickar på Hem-knappen.

1. Klicka på Inställningar och tryck sedan på Allmänt

2. Klicka sedan på Tillgänglighet och sedan på Guidad åtkomst

3. Stäng av funktionen genom att flytta skjutreglaget bredvid alternativet Guidad åtkomst till AV-position.