Hur du skickar flera foton i WhatsApp på iPhone

Tidigare kunde du bara skicka 10 foton åt gången i WhatsApp. Nu är det möjligt att skicka fler foton i WhatsApp och det har också blivit enkelt att skicka flera foton i WhatsApp på iPhone.

Skicka flera foton i WhatsApp på iPhone

Den nya mediedelningsfunktionen i WhatsApp låter dig skicka upp till 30 foton åt gången till någon av dina kontakter på WhatsApp.

Den förbättrade funktionen för flera fotodelningar i WhatsApp är tillgänglig för både Android- och iOS-enheter.

Så låt oss gå vidare och titta på stegen för att skicka flera foton i WhatsApp på iPhone.

Skicka flera foton i WhatsApp på iPhone

Följ stegen nedan för att skicka flera foton i WhatsApp på iPhone.

1. Öppna Chatten på din WhatsApp-kontakt och tryck på + -ikonen (Media Sharing-knappen).

2. Välj alternativet Foto och videobibliotek på bildmenyn som visas.

3. På nästa skärm väljer du ett foto (Du kan ännu inte välja flera foton i det här skedet)

4. Tryck på + -ikonen igen när du har valt det första fotot.

5. På nästa skärm väljer du andra foton som du vill skicka och tryck på Klar.

6. Om du klickar på knappen Skicka kommer alla valda foton att skickas till din kontakt.

Foton kommer att levereras till din mottagare som om du har skickat dem en efter en.