Hur man ställer in Trim & Bleed i InDesign

Adobe InDesign's Document Setup-panel låter dig ställa in blödningsområden och trimma märken exakt, vilket bidrar till att ditt arbete ser professionellt ut när det skrivs ut. En avblödning är ett område runt kanterna på ett dokument som är utformat för att klippas bort och kasseras efter utskrift. Genom att skriva ut i avluftningsområdet och trimma dokumentet kan du se till att bakgrunder och rutor verkar ha skrivits ut hela vägen till projektets ytterkant.

Steg 1

Öppna InDesign och klicka sedan på "Öppna" från "Arkiv" -menyn. Välj det dokument du vill ställa in utfallsmärken för och klicka på knappen "Öppna".

Steg 2

Klicka på "File" och välj sedan "Document Setup" för att öppna Document Setup-menyn.

Steg 3

Ange önskade mått för dokumentet i rutorna Bredd och Höjd. Du kan ange om dina enheter är i tum eller pixlar genom att skriva antingen “in” eller “px” efter siffran. Dessa rutor anger dokumentets trimlinjer, vilket anger det ”aktiva” området i dokumentet och anger var det utskrivna dokumentet ska klippas ut.

Klicka på ”Fler alternativ” och ange sedan önskad storlek på blödningsområdet i rutorna Blödning. Du kan ställa in separata utblåsningsområden för dokumentets topp, botten, insida och utsida. Alternativt kan du ange ett värde i en ruta och klicka på "Gör alla inställningar samma" för att skapa en jämn blödning på alla sidor. När du är klar klickar du på “OK” för att bekräfta dina inställningar.