Samsung hemmabiosystem fjärrinstruktioner

Att ställa in din Samsung-hemmabiosystem fjärrkontroll för att styra din TV eliminerar behovet av två fjärrkontroller. För att detta ska ske måste du synkronisera de två enheterna med hjälp av TV: ns fjärrkod. Fjärrkoder varierar beroende på tillverkaren av TV: n. När TV: n och hemmabiosystemet är inställt på att fungera tillsammans via en fjärrkontroll kan du använda knapparna Ström, Kanal, Volym och numeriska knappsatser på Samsung-hemmabiosystemets fjärrkontroll för att styra TV: n.

Steg 1

Tryck på "Mode" -knappen på hemmabiofjärrkontrollen tills "TV" -indikatorn blinkar.

Steg 2

Tryck på strömknappen på TV: n för att slå på den.

Steg 3

Tryck och håll ner strömknappen på fjärrkontrollen medan du riktar den mot TV: n.

Steg 4

Ange din TV: s unika fjärrkod med hjälp av fjärrkontrollens knappsats samtidigt som du håller ned strömknappen. Se dokumentationen till din TV för att få fjärrkoden. Om dokumentation inte är tillgänglig, se Resurser för en länk som listar allmänna TV-fjärrkoder efter tillverkare.

Släpp "Power" -knappen och tryck sedan på den igen för att verifiera att den är inställd för att styra din TV.