Det går inte att spara bilder i Safari på iPhone

Problemet med att inte kunna spara bilder i Safari på iPhone har rapporterats av en del iPhone-användare. Nedan följer stegen för att lösa problemet.

Det går inte att spara bilder i Safari på iPhone

Generellt sett bör du kunna komma åt menyn "Spara / kopiera" när du pekar och håller en bild i Safari-webbläsaren på iPhone.

Men ibland gör att man trycker och håller på att bilden dyker upp i ett nytt fönster istället för att öppna den välkända menyn "Spara / kopiera".

Anledningen till detta oväntade beteende när du försöker spara foton i Safari-webbläsaren på iPhone beror på 3D-touchfunktionen som finns tillgänglig på alla nyare modeller av iPhone.

Sedan reagerar 3D Touch på både beröring och tryck, och utövar till och med lite tryck under tryck-och-håll-åtgärden gör att bilden öppnas i ett nytt fönster, istället för att öppna "Spara / kopiera" -menyn.

Nedan hittar du tre olika metoder för att lösa problemet med att inte kunna spara bilder i Safari på iPhone.

1. Utöva inte tryck under knapptryckning

Om du använder en äldre modell av iPhone (iPhone 6 och nedan) har du inga problem att spara bilder i Safari med hjälp av tryck-och-håll-metoden.

Om du använder en nyare iPhone-modell, se till att du inte utövar tryck när du försöker spara bilder i Safari-webbläsaren på iPhone.

1. Öppna Safari-webbläsaren på din iPhone och hitta bilden på internet som du vill spara.

2. Vila bara fingret på bilden i några sekunder utan att trycka ner eller trycka på skärmen.

3. Klicka på alternativet Spara bild på popup-fönstret.

Om du ser bilden som försöker dyka upp till en ny Safari-flik har du tryckt på skärmen och aktiverat 3D-beröringsmenyn.

Du kan försöka spara bilden igen genom att upprepa ovanstående steg och se till att du inte utövar något tryck på skärmen.

2. Inaktivera 3D Touch

Nästa metod är att helt enkelt inaktivera 3D Touch-funktionen på din iPhone.

Att inaktivera 3D-touch kommer att se till att du alltid får den bekanta kopiera / spara-menyn när du trycker och håller kvar på en bild.

1. Gå till Inställningar> Allmänt> tryck på Tillgänglighet.

2. Bläddra nedåt på skärmen för tillgänglighet och tryck på 3D Touch.

3. På nästa skärm flyttar du växeln bredvid 3D Touch till OFF-position.

När 3D-funktionen är inaktiverad får du alltid menyn "Kopiera / spara", när du trycker och håller kvar på en bild i Safari-webbläsaren.

3. Justera 3D-tryckkänslighet

Du kan också justera 3D Touch-känslighet på din iPhone för att kräva en starkare press. Detta förhindrar att 3D-beröring utlöses av misstag.

1. Gå till Inställningar> Allmänt> Tillgänglighet> 3D Touch.

2. På 3D-pekskärmen justerar du 3D-beröringskänslighet efter behov genom att flytta reglaget till höger.

Detta skulle minska risken för att 3D Touch-funktionen av misstag aktiveras på din iPhone.