Vad du ska göra om du glömmer din iPhone-lösenord

Det kan verkligen vara mycket frustrerande, om du glömmer din iPhone-lösenord och låses ur din iPhone eller iPad för att ange ett felaktigt lösenord flera gånger.

Allt som krävs är sex till tio felaktiga lösenordsförsök att få permanent låst från din egen iPhone. Detta kan hända om ditt lösenord är svårt att komma ihåg, du blir glömsk av någon anledning och även när barn får tillgång till din iPhone och hamnar i fel kod flera gånger.

Vad du ska göra om du glömmer din iPhone-lösenord

Om du blir låst ur din iPhone måste du acceptera det faktum att det absolut inte finns något sätt att knäcka en iPhone-lösenord.

Även Apple-representanter kan inte låsa upp din iPhone för dig om du glömmer din iPhone-lösenord eller låses ur din iPhone för att ha överskridit det tillåtna antalet lösenordsförsök.

Den goda nyheten är dock att du fortfarande kan få åtkomst till din låsta iPhone och att du kanske till och med kan återställa alla dina iPhone-kontakter, appar, foton, musik och mer genom att använda stegen nedan i den här artikeln.

Säkerhetskopierat låst iPhone-data till dator

Även om din iPhone är låst kan du fortfarande säkerhetskopiera din iPhone: s aktuella data till en dator med iTunes utan att behöva ange ditt lösenord.

Eftersom du tidigare hade gjort en iTunes-säkerhetskopia och auktoriserat din dator för att få åtkomst till din iPhone kommer iTunes inte att be dig att ange din iPhone-lösenord och du kommer att kunna göra en säkerhetskopia med stegen nedan.

Obs! Du kan inte använda den här metoden om du aldrig tidigare har gjort en säkerhetskopia av din iPhone med iTunes. I sådant fall kan du hoppa över den här metoden och gå till iCloud-metoden eller återställningsmetoden.

1. Öppna iTunes på din dator och anslut din låsta iPhone till datorn med dess USB-kabel.

2. På iTunes klickar du på telefonikonen under den översta menyfältet (se bild nedan). Detta kommer att öppna iTunes-inställningsmenyn som du kan se i steg 3 nedan.

3. Under avsnittet Säkerhetskopiera, välj den här datorn och se till att alternativet "Kryptera iPhone-säkerhetskopia" är avmarkerat. (Se bild nedan)

Om du avmarkerar alternativet "Kryptera iPhone-säkerhetskopiering" säkerhetskopierar du din iPhone utan att inkludera information om ditt konto och andra lösenord på din iPhone

4. Klicka sedan på knappen Säkerhetskopiera nu för att starta processen att säkerhetskopiera din iPhone till din lokala dator (se bild nedan)

Tiden att göra en säkerhetskopia av din iPhone beror på mängden data på din iPhone. Du kommer att kunna se framstegen med iTunes Backup i den övre fältet på din dator.

När säkerhetskopieringsprocessen är klar ska du se till att iTunes verkligen har gjort en säkerhetskopieringsfil genom att använda stegen nedan.

1. Klicka på Redigera och sedan på Inställningar på rullgardinsmenyn

2. Klicka på Enheter på nästa skärm.

Du bör kunna se en säkerhetskopia av din iPhone med ditt namn eller namnet på iPhone (Johns iPhone eller sådan) och tidpunkten för säkerhetskopian (se bilden ovan).

Radera låst iPhone och återställ med iTunes Backup

Nästa steg är att radera aktuell information på din iPhone inklusive dess lösenord för låsskärmen och återställa din iPhone med hjälp av iTunes-säkerhetskopian som du just har skapat ovan.

Eftersom vi avmarkerat alternativet "Kryptera iPhone-säkerhetskopior" kommer den senaste säkerhetskopian av din iPhone inte att ha någon information om dina lösenord på iPhone.

1. Medan du fortfarande är på iTunes med din iPhone ansluten till din dator, klicka på Återställ iPhone-knappen för att starta processen för att återställa din iPhone (se bild nedan)

2. Du kan se en popup som frågar dig om du vill göra en säkerhetskopia av din iPhone innan du startar återställningsprocessen. Klicka på Don't Backup-alternativet för att starta processen för att återställa din iPhone.

3. Återställningsprocessen kommer att ta flera minuter, vänta tålmodig tills återställningsprocessen är klar tills du ser Hello> Slide to Set Up-skärmen (se bild nedan)

4. Börja ställa in din iPhone genom att följa instruktionerna på skärmen tills du når appen och dataskärmen (se bild nedan)

5. Klicka på Återställ från iTunes-säkerhetskopia på appar- och dataskärmen (se bild ovan).

6. På nästa skärm väljer du den senaste säkerhetskopian av din iPhone som du just har skapat och vänta tålmodigt på att din iPhone ska återställas med säkerhetskopian.

När återställningen är klar bör din iPhone ha all information från den senaste säkerhetskopian, men lösenordet har inte längre aktiverat.

Radera förlorade iPhone-data och återställ med hjälp av iCloud-säkerhetskopia

Om du har aktiverat funktionen "Hitta min iPhone" på din iPhone kommer du att kunna radera alla data på din iPhone inklusive dess lösenordslösenord och återställa din iPhone med en iCloud-säkerhetskopia.

1. Använd en dator, logga in på ditt iCloud-konto med ditt Apple-ID (inte ditt iPhone-lösenord utan ditt Apple-ID som du använder för att logga in på iTunes, App Store och iCloud)

2. Klicka sedan på Hitta min iPhone-ikon

3. Ange ditt Apple ID-lösenord för att logga in för att hitta min iPhone-tjänst.

4. På nästa skärm klickar du på Alla enheter (du hittar det mitt på skärmen) och klickar sedan på iPhone som du vill radera (se bild nedan)

5. När du klickar på iPhone i steg 4 ovan ser du 3 alternativ för din iPhone längst upp till höger på skärmen (se bild nedan)

6. Klicka på Radera iPhone (se bild ovan) för att radera alla data på din iPhone, inklusive lösenordsskärmens lösenord som håller dig borta från din iPhone.

7. Du blir ombedd att ange ditt Apple ID-lösenord för att bekräfta radering av din iPhone-data.

8. När informationen på din iPhone har raderats ser du Hello-skärmen på din iPhone och ber dig börja ställa in din iPhone (se bild nedan)

9. Börja ställa in din iPhone genom att följa instruktionerna på skärmen tills du når appen och dataskärmen (se bild nedan)

10. Klicka på Återställ från iCloud säkerhetskopia för att starta processen för att ställa in din iPhone från den senaste säkerhetskopian som finns på iCloud.

När återställningsprocessen är klar har din iPhone den viktigaste informationen som vanligtvis finns i en iCloud-säkerhetskopia och du kan logga in på din iPhone utan lösenord.

Radera iPhone med återställningsläge

Om du aldrig har gjort en iTunes-säkerhetskopia eller konfigurerat Find My iPhone är ditt enda alternativ att använda återställningsläget för att återställa din iPhone. Detta raderar all information på din iPhone, inklusive dess lösenordskod.

1. Öppna iTunes på din Windows-dator eller Mac.

2. Se till att din iPhone är helt avstängd och anslut den till datorn med en USB-kabel.

3. Håll sedan ned knappen Hem och släpp inte hemknappen när du ser den vita Apple-logotypen visas på skärmen (se bild nedan)

4. Fortsätt hålla hemknappen tills du ser skärmen för iPhone-återställningsläge (iTunes-logotyp och kabel) - Se bild nedan.

5. Din iPhone är nu i återställningsläge och du kan släppa hemknappen.

6. Därefter ser du ett iTunes-meddelande på skärmen med alternativ för att avbryta, uppdatera och återställa din enhet till fabriksinställningar (se bild nedan)

7. Klicka på Återställ för att starta processen för att återställa din iPhone till fabriksinställningarna.

Obs! Din enhet kan gå ur återställningsläget om iTunes tar mer än 15 minuter att ladda ner programvaran för din enhet. I så fall upprepar du steg 3 och 4 för att återgå till återställningsläget.

8. När din iPhone har återställts till fabriksinställningarna ser du iPhone-välkomstskärmen med bild för att ställa in bild (se bild nedan)

9. Börja ställa in din iPhone genom att följa instruktionerna på skärmen tills du kommer till skärmen Apps and Data (se bild nedan)

10. Eftersom du inte har en iCloud- eller iTunes-säkerhetskopia, välj Set Up som nytt iPhone-alternativ och slutföra installationsprocessen (se bild ovan)

Nu när du fritt kan få åtkomst till din iPhone, se till att du ställer in din iPhone för att säkerhetskopiera automatiskt till iCloud och också får vana att göra en komplett säkerhetskopia av din iPhone med iTunes.