Fördelar och nackdelar med simuleringsspel

Simuleringsspel tillåter spelare att uppleva situationer och verkligheter, som ofta är främmande eller tas bort från spelarens normala liv. Medan simuleringsspel kan inspirera till kreativ tanke om scenarierna de representerar, lyckas de inte fånga nyansen i situationen, vilket ofta lämnar spelarna förvirrade över verkligheten i de situationer de arbetar för att återskapa.

Förenkla svåra begrepp

Simuleringsspel replikerar element i en svårare situation, så att spelare kan studera och njuta av de replikerade elementen. Medan spelare skulle behöva år av träning och utbildning för att uppleva de verkliga situationerna fysiskt, är den förenklade versionen något de kan uppleva och njuta av. Till exempel tillåter ett flygsimuleringsspel spelarna att njuta av upplevelsen av att flyga ett plan, se världens landskap passera förbi, arbeta med kontroller som liknar dem i ett riktigt flygplan och möta några av de håna utmaningar som är inbyggda i systemet, utan att spendera år som tjänar ett pilotkort.

Omöjlig upplevelse

Vissa upplevelser är för fantastiska eller omöjliga för en person att njuta av fysiskt, till exempel att flyga ett rymdskepp i rymden, återskapa ett historiskt krig eller rädda världen från en attackerande främmande art. Simuleringsspel tillåter spelare att njuta av dessa element i ett spännande och roligt spel, även om dessa situationer är omöjliga att återskapa fysiskt. Dessa erfarenheter kan väcka spelarens fantasi, eftersom de möter utmaningar och situationer som är omöjliga att möta utanför dessa simuleringsspel.

Känslomässig och intuitiv upplevelse

Simuleringsspelmiljön kan ge action, äventyr och väsentlig information om ett brett spektrum av miljöer, men den ger inte en exakt känslomässig eller intuitiv redogörelse för dessa situationer. Återskapande av ett historiskt krigsscenario kan till exempel göra det möjligt för spelare att visualisera viktiga strider från historien, men dessa spelare kan aldrig förstå soldaternas känslomässiga påverkan på fältet eller få en intuitiv förståelse för stridens verklighet. Spelare lämnas oundvikligen bakom en kognitiv barriär som påminner dem om att om de misslyckas kan de spela scenariot igen när verkligheten i det historiska kriget var mycket allvarligare.

Överförenkling

För att ge ett roligt och spännande simuleringsspel tas vissa element bort från scenarierna för att undvika tristess eller överkomplikationer. Genom att ta bort dessa element undviker spelare att möta några av scenariernas hårda verkligheter och därigenom få en mindre realistisk redogörelse för situationen. Till exempel, i den historiska krigsimuleringen, undviker spelare känslan av att spendera dagar som marscherar till kriget, ransonera leveranser och utveckla vänskap med andra soldater. Resultatet är en inautentisk upplevelse som ger spelarna en mindre realistisk vision av det faktiska scenariot.